Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

narcissist nedir?

narcissist : n. Kendi şahsına aşık insan (kadın veya erkek), narsist.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bulbiform : a. Soğan şeklinde, bulbiformis.


cerebripedal : a. Beyine yaklaşan, beyin yönünde hareket eden.


etherification : n. Alkol'ün eter haline dönüşmesi.


eyeless : a. Kör.


fibrochondroma : n. Lifli elementler ihitva eden kondrom, fibrokondrom.


floating : a. Yer değiştiren, mobil.


glossitis : n. Dil iltihabı, glosit.


hemacytozoon : n. Kanda bulunan hücresel mikroparazitler, hemasitozoid.


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


juvenile : a. 1. Gençlikte olan; 2. Gençliğe ait,jüvenil.


niche : n. Çöküntü, yuva, mide ülserlerinde röntgen yardımiyle görülen girinti (Haudek belirtisi),


opposite : a. Karşı, aksi, zıt.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


phatnorrhagia : n. Diş çukuru kanaması, fatnoraji.


photolysis : n. Işık tesiriyle ayrışma, fotoliz.


pneumocentesis : n. Toplanan sıvı veya cerahati boşaltma amacıyla akciğer ortası açık iğne sokma, akciğer ponksiyonu, pnömosentez.


posthypophysis : n. Hipofiz arka lobu.


pyocolpos : n. Vagina'da cerahat toplanması.


recrudescence : n. Nüksetme,yeniden gelme.