Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

naris nedir?

naris : n. (pl. nares) Burun deliği.

anterior naris : Burun boşluğuna açılan iki dış delikten her biri, burun ön deliği;


posteiror naris : Nazofarenks'e açılan iki delikten her biri, burun arka deliği.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corium : n. See: Cutis.


epiploectomy : n. Omentum'un ameliyatla çıkarılması.


funic : a. Kordon (funis) a ait.


gastro-oesophageal : a. Mideye ve oesophagusa ait olan, her iki oluşumu ilgilendiren.


gynecomania : n. Erkekte aşırı cinsel arzu, erkeğin cinsel hayata aşırı düşkünlük göstermesi hali.


heterologous : a. Başka başka kaynkalara ait olan, kaynakları değişik olan.


hypercenesthesia : n. Aşırı iyilik hissi.


indisposition : n. Hafif seyreden hastalık hali, kırıklık, keyifsizlik.


lie : n. Duruş, yatış, fetüsün uzun ekseni il annenin uzun ekseni arasındaki münasebeti belirtmekte kullanılan obstetrik terim.


megaloglassia : n. See: macroglossia.


myofibril : n. Kas hücrelrinin sitoplazmasındaik ince liflerden her biri, miyofibril.


osteomatoid : a. Osteoma benzer.


pachycephalia : n. Kafatasının normalden daha kalın olması.


parotidean : a. Paratid bezi ile ilgili.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.


perarticulation : a. Çok keskin, şiddetli, akut, had.


phonetic : a. Ses veya seslerle ilgili ses tellerinin titreşimi sonucu oluşan seslere ait.


polypharmacy : n. Bir ilaç tertibinden fazla sayıda madde kullanma itiyadı, polifarmasi (polipragmazi).


strongylus : n. At v benzeri hayvanların barsaklarında bulunan ve bazan insana da geçebilen bir uyvarlak solucan cinsi.


threshold : n. Başlangıç, bilincin başlangıcı, eşik.