Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

navel nedir?

navel : n. Göbek, omfalon, umbilicus.

navel string : Göbek kordonu.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchotracheal : a. Bronşlara ve trachea'ya ait olan.


bur(r) : n. 1. Pankreas, uykuluk; 2. Kulak deliği.


coeliac : a. Karna veya barsaklara ait, çelyak, çölyak, coeliacus.


cord : n. Kiriş, veter, tel, ip, kordon, chorda, tendo.


corrosion : n. Aşınma, kemirilme, tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında zamanla meydana gelen bozulma.


endolymphatic : a. Endolenfatik, iç lenfaya ait, endolymphaticus.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


hyperalbuminosis : n. See: hyperalbuminemia


incision : n. 1. Yarma, kesme, şak, ensizyon; 2. Kesik, yara.


intra-atrial : a. Kalb kulakçığı (atrium) içi, kalb kulakçığı içinde.


intra vitam : adv. Hayatta.


legitimate : a. 1. Kanuna uygun, kanuni, meşru; 2. Nikahlı evlilikten doğmuş,gayrimeşru olmayan.


malpighian : a. Dalak ve böbreklerdeki kumlar, tabakalar v.s. oluşumlara ait.


mamelonation : n. Bir organ veya oluşumun, üzerinde meme başı şeklinde uzantı veya kabartılar göstermesi hali.


masculonucleus : n. See: Arsenoblast.


mirror : n. Ayna.


molinima : n. Molimen'in çoğulu.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


nosology : n. Hastalık tasnifinin bilimsel incelenmesi, nozoloji.


opotherapy : n. 1. Hayvan organlarından elde edilen ekstrelerle yapılan tedavi, opoterapi; 2. See: Organotherapy.