Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

neck nedir?

neck : n. Boyun, cervix.

nithsdale neck : Tiroid bezindeik büyüme sebebiyle ön kısmında şişlik gösteren boyun; guatr;


webbed neck : Omuzda anormal doku artımı ve boyunun kalınlaşması nedeniyle boyun ile omuz arasındaki normal açının silinmesi ile belirgin durum, geniş boyun;


wry neck : Boyun kaslarındaik spazm nedeniyle boyunun sertleşmesi ve başın yana doğru eğilmesiyle belrgin durum, boyun tutulması, torticollis.


neck of womb. : Uteru boynu, cervix uteri.


necks stiffness : Ense sertliği (menenjit, tetanos v.s'de görülen ense kaslarının devamlı sertliği).


anatomical neck : Anatomik boyun (Humerus ve Femur);


derbyshire v : Cedere boğaz uru; guatr.


Stiff neck : Boyun tutulması;


surgical neck : Cerrahi boyun;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoscopy : n. Yukarı nefes yollarından sokulan özel bir aletle bronşların içinin muayenesi, bronkoskopi.


carneous : a. Etli.


colypeptic : a. Sindirimi engelleyen, sindirimi geciktiren veya azaltan.


doctor : n.&v. 1. Doktor, hekim; 2. Tedavi etmek.


eburneous : a. 1. Fildişinden; 2. Fildişi gibi.


estruation : n. 1. Kızışma hali, memeli hayvan dişisinin erkekte cinsel ilişkiye şiddetli eğilim göstermesi hali; 2. Mememil dişisindeki kızışma devresi.


excreter : n. İdrar veya dışkısı ile çevreye mikrop veren.


glycolipid : n. Karbonhidrat ve yağ asitlerinden oluşan bileşik.


isometropia : n. İki göz refraksiyonunun eşit olması, izometropi.


leptoscope : n. Son deerce ince tabaka veya zarın kalınlığını ve bileşimini tayin (tesit) edebilen cihaz, leptoskop.


luetic : a. Frengiye ait, frengili.


malpighian : a. Dalak ve böbreklerdeki kumlar, tabakalar v.s. oluşumlara ait.


mastorrhagia : n. Meme kanaması, mastoraji.


micropus : n. Ayakları çok küçük kişi.


oophoroma : n. Habis yumurtalık tümörü.


osmiophilic : a. Osmiyum ve ozmik asitle kolayca boyanabilen.


osteocarcinoma : n. Kemik kanseir.


oxalate : n. biochem. Oksalat, oksalik asidin tuzu.


oxylalia : n. Konuşma çabukluğu, çabuk konuşma.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.