Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

neck nedir?

neck : n. Boyun, cervix.

nithsdale neck : Tiroid bezindeik büyüme sebebiyle ön kısmında şişlik gösteren boyun; guatr;


webbed neck : Omuzda anormal doku artımı ve boyunun kalınlaşması nedeniyle boyun ile omuz arasındaki normal açının silinmesi ile belirgin durum, geniş boyun;


wry neck : Boyun kaslarındaik spazm nedeniyle boyunun sertleşmesi ve başın yana doğru eğilmesiyle belrgin durum, boyun tutulması, torticollis.


neck of womb. : Uteru boynu, cervix uteri.


necks stiffness : Ense sertliği (menenjit, tetanos v.s'de görülen ense kaslarının devamlı sertliği).


anatomical neck : Anatomik boyun (Humerus ve Femur);


derbyshire v : Cedere boğaz uru; guatr.


Stiff neck : Boyun tutulması;


surgical neck : Cerrahi boyun;


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bone : n. Kemik, os.


choroidea : n. Gözün retina ile sklera arasında kalan damardan zengin orta tabakası, gözün damar tabakası, koroidea.


chrysarobin : n. biochem. Goa tozundan elde edilen maddelerin karışımı olup, muhtelif cilt hastalıklarında kullanılır.


diffusiometer : n. Bir ortamdan diğer bir ortama geçen moleküllerin yayılma hızını ölçen alet.


ependyma : n. Beyin ventriküllerini ve belkemiği merkez kanalını örten zar, ependim.


fibrinogen : n. biochem. Kanda erimiş halde bulunan ve trombin tesiriyle fibrin şeklini alarak pıhtılaşmayı sağlayan protein, fibrinojen.


filipuncture : n. İçinde bulunan kanın pıhtılaşmasını sağlamak amacıyla bir aneurisma'nın içine iplik inceliğinde bir tel sokulması.


gastroenterotomy : n. Mide ve barsağı açma ameliyesi, gastroenterotomi.


infrahyoid : a. Hiyoid kemiğin altı, hiyoidaltı.


ischioanal : a. İschium ve anüs ile ilgili.


isogeneic : a. 1. Aynı genetik yapıya sahip kişilerle ilgili (Tek yumurta ikizleri gibi); 2. Aynı genetik yapıya sahip kişiden alınan.


labiomental : a. Dudaklara ve çeneye ait.


odontoschism : n. Diş çatlaması.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


overcorrection : n. Görme bozukluğunu düzeltmek için haddinden fazla kuvvetli mercek kullanma.


peritrichial : a. Kıl folikülü çevresinde, kıl folikülünü çevreleyen.


photobacterium : n. Bazı balık ve benzeri hayvanlar üzerinde parazit olarak yaşayan ışıldama özelliğine sahip bir bakteri cinsi (Bu cins bakterilerin kültür yüzeyleri de fosfor gibi ışıldama gösterir).


polyadenitis : n. Çok sayıda lenf düğümünün aynı anda iltihaplanması.


spermoneuralgia : n. Sperma kordonu nevraljisi.


strabismometry : n. Şaşılık derecesinin, strabizmometre ile ölçülmesi.