Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

neokinetic nedir?

neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

borborygmus : n. Mide veya barsaklardaki gazın meydana getirdiği gurultu sesi, gaz gurultusu.


brain : n. Beyin.


catamite : n. İbne, oğlanl


contraindication : n. Belirli bir tedavinin münasip olmadığını ifade eden hal, kontraendikasyon.


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


endomastoiditis : n. Mastoid boşluğu ve hücrelerinin iltihabı, endomastoidit.


frenkel's exercises : n. Tabes dorsalis vakalarında hastaya adale ve duyularını kullanması için yaptırılan ekzersizler.


hydrate : n. v. biochem. 1. Su ile başka bir maddenin karışmasından vücuda gelen bileşim, hidrat; 2. su ile karışıp terkip yapmak.


leukemoid : a. Lösemiye benzer, lökosemili.


maduromycosis : n. Ayakta yerleşen bazı mantar türlerinin sebep olduğu, içinde eksüda bulunan nodüller oluşmasıyla belirgin kronik hastalık, madura ayak, maduromikoz.


mono-amine-oxidase : n. Beyinde kate-kolaminlerin ve serotoninin parçalanmasında rol oynayan bir enzim.


muliebria : n. Kadın cinsiyet organları.


osteocyte : n.Kemik hücresi.


pneumatosis : n. Midede veya vücudun başka yerinde anormal miktarda hava veya gaz bulunması, pnömotoz.


precordia : n. See: Precordium.


retrocollis : n. Başın arkaya doğru çekik olduğu tortikollis şekli.


rhinomanometer : n. Burun yollarındaik tıkanıklığın derecesini ölçen alet, rinomanometre.


succinycholine : n. Kısa etkili bir adale gevşetici.


synkinesis : n. Vücudun bir tarafında bir refleks hareket meydana gelirken, başka bir tarafta da buna bağlı iradesiz bir hareketin olması.


tasikinesia : n. Marazi gezinme eğilimi.