Bugün : 25 Ağustos 2019, Pazar

Favorilere Ekle!

neokinetic nedir?

neokinetic : a. İradi kas kontrolünü düzenleyen sinir hareketi mekanizmaya ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chorista : n. Embriyoner gelişim hatası olarak ait olduğu organ veya oluşum dışında yerleşmiş, dolayısıyla normal yerinden uzaklaşmış doku kitlesi.


cytocide : n. Hücreleri öldürücü medde.


diamine : n. Molekülleri iki amino grubu taşıyan herhangi bir kimyasal bileşik, diamin.


entoptoscopy : n. Göz içi muayenesi.


eusitia : n. Normal iştih.


exobiology : n. Güneş etrafında dönen gezegenler üzeirndeki hayatı ve bu hayat şartlarını konu alan bilim dalı.


exothymopexy : n. Büyümüş timus bezini ameliyatla kapsülünden soyarak sternum'a tesbit etme.


fibroplastin : n. biochem. See: Paraglobulin.


interureteric : a. Ureter'ler arası, ureter'ler arasında.


leukosis : n. Lökosit yapan dokuların çoğalması.


microphonia : n. Ses zayıflığı, sesin belirli zayıflaması, mikrofoni.


narceine : n. biochem. Afyondan çıkarılan acı beyaz alkaloid (C23H27O6N3H2O).


override : v. Kırılmış bir kemiğin bir ucunu diğerinin üzerine koymak.


parathymia : n. Sürmenaj, zihni gerginlik.


pareunia : n. Birleşme, cinsel ilişki.a. 1. Hafif felç ile ilgili; 2. Hafif felç gösteren, hafif felçli; 3. Dementia paralytica ile ilgili; 4. Dementia paralytic gösteren.


pedio : pref. See: Ped-.


perisynovial : a. Sinovyayı saran.


pillet : n. Küçük hap.


projection : n. Projeksiyon: 1. Bir organın, gövdenin dış yüzüne düşürülen gölgesinin bu yüzeyde işgal edeceği alan, izdüşüm; 2. Çıkıntı; 3. Bilinçaltına itilmiş bir kompleksin başkasına ait olduğunu zannetterin zihni durum, kendi fikirlerini başkasına maletme; 4. Duyu organları ile alınan izlenimleri kaynalarına kadar takip etme çabası.


schizophreniform : n. Şizofreni'ye benzeyen.