Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

neoplasty nedir?

neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

circle : n. Çember, daire, circulus.


decoloration : n. Renk atma, solma, normal renk yokluğu, dekolorasyon.


diphenylhydantoin sodium : n. biochem. Konvülsüyonları önleyen beyaz acı toz (C15H11N2NaO2).


estroenic : a. biochem. Estrus yapan, estrojenik.


uterosclerosis : n. Rahim sklerozu.


growing pains : n. Gençlerde görülen ve muhtemelen romatizmal kaynaklı olan uzuv ağrıları.


karyogamy : n.Çekirdeklerin kaynaşması ile belirgni hücre birleşmesi, karyogami.


lipid : n. Yağ, canlı vücudunda oluşan yağ veya yağdan oluşmuş bileşik, lipid.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


nongranular : a. Sitoplazmasında granül adı verilen tanecikler göstermeyen, granülsüz.


omentopexy : n. Epiplonun karın duvarına asılması, omentopeksi.


onychalgia : n. Tırnak ağrısı, onikalji.


optic(al) : a. Görmeğe ait, görme ile ilgili, optik, opticus.


osmatic : a. 1. Kokuya ait, koklama duyusuna ait; 2. Normal koklama duyusuna sahip.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


scott's dressing : n. Kafuru, zeytin yağı, civa ve balmumu ihtiva eden bir merhem.


splenectomy : n. Dalağı çıkarma ameliyatı, splenektomi.


syssarcosis : n. İki kemğin kaslar (ligamanlar) vasıtasiyle birleşmesi, sisarkoz.


tracheobronchoscopy : n. Trakea ve bronşun içini muayene etem.