Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

neoplasty nedir?

neoplasty : n. Dokulara uygulanan plastik ameliyat.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chloroform : n. & v. biochem. 1. Kloroform (CHCı3), alkol ve kalsiyum hipokloritten mamül, uyutucu olarak kullanılan renksiz bir sıvı; 2. Kloroformla uyutmak, birine kloroform vermek.


cholecystography : n. Safra kesesi radyografisi.


dromomania : n.Avare gezip dolaşma eğilimi, avare dolaşmağa karşı arzu.


foodpipe : n. Yemek borusu. See: esophagus.


hematospermia : n. Semende kan bulunması, hematospermi.


histocyte : n. See: Histiocyte.


hydromyelocele : n. Bir kısım omuriliğin omurgadaki yarık aracılığıyla, menenjlerin örttüğü bol serebrospinal sıvı ile dolu kese halinde dışarı taşması, hidromiyelosel.


hyperbulia : n. Aşırı isteklilik.


ichorous : a. 1. Sulu cerahat (ichor) ile ilgili, 2. Sulu cerahate benzeyen; 3. Sulu cerahatten oluşmuş, cerahatli.


inordinate : a. 1. Düzensiz, bozuk; 2. Aşırı, çok fazla.


irrigate : v. Bir yarayı antiseptik su ile yıkamak veya üzerine su serpmek.


maltase : n. biochem. Maltozu glikoza çviren bir enzim, maltaz.


mesojejunum : n. Jejunum mezosu.


narcolepsy : n Önüne geçilemeyecek kadar şiddetli uyuma arzusu, narkolepsi (uyku hastalığı).


onychoptosis : n. Tırnak düşmesi, onikoptoz.


ophryitis : n. Kaş bölgesi dermatiti.


ophthalmus : n. Göz.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


panneuritis : n. Genel veya multipl sinir iltihabı, panevrit.


pasasge : n. 1. Geçit, yol; 2. Barsak işlemesi.