Bugün : 25 Ağustos 2019, Pazar

Favorilere Ekle!

nephrotresis nedir?

nephrotresis : n. Böbrek ile böğür arasında ameliyatla geçit oluşturma, nefrotrez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalocentesis : n. Baş ponksiyonu, iğne veya trokar aracılığıyla beyine girerek apse veya sıvı boşaltılması.


condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


cilia : n. a) Göz kirpikleri, b) Bazı epitel hücrelerinde bulunan kıla benzer mikroskopik uzantılar.


consanguinity : n. Kan bağı.


depot : n. Depo.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


heterophthalmia : v. İris'lerin renk farkı göstermesi nedeniyle iki gözün değişik renkte oluşu, heteroftalmi.


hobby : n. Kişinin boş zamanlarında yapmaktan zevk aldığı herhangi bir şey, zevki için yapılan uğraşı. hobi.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


indiguria : n. İdrarda indigo bulunuşu.


leukemia : n. Lökositlerin devamlı şekilde çoğalması ve patolojik yapı göstermesi, lösemi (lemfoid veya miyeloid tipte olur).


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


nape : n. Ense.


omphalomesenteric : a. Göbek ve ince barsak askısı (mezenter) na ait.


ophthalmatrophia : n. Göz atrofisi.


ophthalmodynia : n. Göz ağrısı (romatizması), oftalmodini, oftalmalji.


oxygenation : n. Oksijenleş(tir)me.


paratrophy : n. 1. Gıdasını üzerinde yaşadığı canlıdan temin ederek beslenme; 2. Beslenme bozukluğu, yetersiz veya kusurlu beslenmenin sebep olduğu hastalık; 3. Adiposis dolorosa.


parotid : a.&n. 1. Kulağın yakınında bulunan, kulağa yakın; 2. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


pentasaccharide : n. biochem. Hidroliz olduğunda boş molekül monosakarid veren bileşik şeker.