Bugün : 19 Haziran 2019, Çarşamba

Favorilere Ekle!

neurochoroiditis nedir?

neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchoblennorrhea : n. Cerahatli balgam çıkışı ile belirgin bronşit.


bronchopleural fistula : n. Plevra boşluğu ile bir bronş arasında meydana gelen patolojik birleşme.


cacogenesis : n. Anormal gelişme, kusurlu gelişim.


cheyne-stokes respiration : See: respiration.


circulatory : a. Sirkülasyona ait, sirkülatuvar.


cystolithectomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyesi.


dynamo : n. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çeviren alet, dinamo.


echolic : n. Gebe uterusun kasılmasına ve içinde bulunanları dışarı atmasına sebep olan maddelere verile nisim.


ectoderm : n. Dışderi, ektoderm, ektoblast.


extrasomatic : a. 1. Vücut dışında; 2. Vücutla ilişkisi olayan.


gangli : pref. Sinir veya lenf düğümü (ganglion) anlamına önek.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


hemanalysis : n. Kan tahlili, kan muayenesi.


hydropathy : n. Su ile tedavi usulü, hidroterapi.


kyliosis : n. See: Cyllosis.


masculinization : n. Kadında erkeğe hassekonder cinsiyet özellikleri (ses kalınlaşması kıllanma, adalî yapı v.s.)'nin meydana gelişi.


myohemoglobin : n. kas dokusu hemoglobini.


normotension : n. Normal basınç.


papular : a. 1. Papüllerle ilgili; 2. Papülşeklinde, papül tabiatında; 3. Papüller gösteren, papüllerden oluşmuş.


pharmaco- : pref. İlaç, ilaçlar anlamına önek.