Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

neurochoroiditis nedir?

neurochoroiditis : n. Görme siniri ve koroid iltihabı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

carcinoid syndrome : n. Barsaklarda bulunan bir karsinoid tümörün veya akciğer karsinomasının 5-hidroksi triptamin salgıladığı, çok ender bir durum.


chlorophenol : N. biochem. Klorin ve fenol bileşimi, klorofenol.


chloruria : n. İdrarda kloridlerin çoğalması.


cholecystogram : n. Kontrast madde verildikten sonra çekilen ve safra kesesini gösteren film.


circle : n. Çember, daire, circulus.


conductivity : n. İletkenlik


coprolagnia : n. Dışkı veya aptes eden kişi görmekten cinsel haz duyma (Bir çeşit cinsel sapıklık).


dullness : n. 1.Akciğerin sertleşmiş bölgesi üzerinde perküsyon'da alınan titreşimsiz sesin niteliği; 2. Donukluk, matlık, körlük.


enteralgia : n. Barsak ağrısı, barsaklarda -spazma bağıl olarak gelişen şiddetli ağrı.


gold : n. biochem. Au sembolü ile bilinen atom no: 79, atom ağırlığı: 197 olan kimyasal element, altın.


gonococcide : n. Gonokokları yok eden faktör gonokoksit.


inframammary : a. Meme altında.


intranasal : a. Burunboşluğu içinde.


Krukenberg Tumour : n. Ovariumlarda görülen sekonder tipte habis bir tümör.


maieusiophobia : n. Doğum yapmaktan aşırı korkma, doğum korkusu.


moniliform : n. Boncuklu, boncuksu.


nictitate : v. Göz kırpmak.


per primam intentionem : Bir yaranın iki dudağının asgari bir granülasoyn dokusu ile yapışıp iyileşmesi.


periarthritis : n. Eklem çevresi iltihabı, periatrit.


proctocystoplasty : n. Rektovezikal fistülün tamiri.