Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

neuroglyopaenia nedir?

neuroglyopaenia : n. Sinir hücrelerindeki glikoz miktarının azalması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choledocholithotripsy : n. Ana safra kanalını açmaksızın içindeki taşların ezilmesi.


citrated : a. biochem. Sodyum sitratla muamele görmüş.


dichilia : n. Orta kısmında uzanan derin kıvrım sebebiyle çift gibi görünen dudak.


electrolyte : n. Elektrikle tahlil olunabilen madde, elektrolit.


extrapleural : a. Plevra boşluğu dışında olan.


feces : n. Dışkı, büyük aptes, feçes, faeces.


gauss : n. Elektromanyetik ölçü birimi, gavs.


habromania : n. Kişinin haz verici kuruntular sebebiyle devamlı nee göstermesi ile belirgin zihni bozukluk, aşırı neşenin eşlik ettiği delilik hali.


hamate : a. Çengelli, çengelsi, hamatus.


hartmann's solution : n. Elekrolit kaybının telafisi için kullanılan bir çözelti.


hemataerometer : n. Kandaki gazları ölçme aleti.


hydroxystilbamidine : n. Aspergillosis tedavisinde kullanılan bir madde.


hypomelancholia : n. Hafif melankoli, hipomelankoli.


hypnalgia : n. Uykuda gelen ağrı.


indicanuria : n. İdrarda fazla miktarda potasyum tuzu bulunması.


ingestion : n. 1. Yeme, besin maddelerinin ağızdan, yutma sonucu mideye geçmesi; 2. Herhangi bir yabancı maddenin fagosit tarafından kendi içine alınması.


interspinal : a. İki dikensi çıkıntı arası, iki dikensi çıkıntı arasında (özellikle omurların dikensi çıkıntıları veya ischium kemiklerindeki spina ischiadica'lar arası).


invalidism : n. Hastalklı hal, maluliyet.


myosinuria : n. İdrarda miyozin bulunuşu, miyozinüri.


pleomorphic : a. Birçok değişik şekiller arzeden.