Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

neurosis nedir?

neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.

accident neuro : Kaza sonucu meydanag elen nevroz;


antxiety neuro : Merak (endişe) nevrozu;


cardiac neuro : Kalb nevrozu (kalbi sağlam olduğu halde kalb hastası olduğunu zannetme hali);


compulsive neuro : Manasız hareketlere zorlayan nevroz;


fright neurosis : Herhangi bir olay sebeiyle geçirilen büyük korkuya bağlı olarak gelişen nevroz;


occupatinoal neurosis : Özel uğraşıya sane olan organ veya vücut kısmında zaman zaman, işelvini aksatacak şekilde gelişen sinirsel bozukluk, meslek nevrozu (Devamlı yazı yazan veya piyano çalan kimselerin parmaklarında görülen kramp gibi);


institutional neuro : Apati hastanı nçevresinden uzaklaşması, şeklinde meydana çıkan nevroz;


occupational (Professional) neuro : Bir şahsın meşguliyet veya görevinden doğan nevroz;


traumatic neuro : Travmadan ileri gelen nevroz;


vegetative neuro : Vejetatif nevroz; erythredema polyneuropathy;


war neuro : Harb nevrozu;


westphal's neuro : Multipl sklerozu taklit eden histeri şekli.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cerato : n. Boynuz.


chloridimetry : n. Kan, idrar gibi vücut sıvılarında mevcut klorid miktarının ölçülmesi.


colloma : n. Koloid kanser.


dysstasia : n. Ayakta duramama, distazi.


electric(al) : a. Elektriğe ait, elektriki, elektrikli.


electrotaxis : n. Hücre veya organizmanın elektrik akımı etkisiyel akım öynünde gösterdiği refleks hareket (ilerlee, çevrilme vs.).


endaortitis : n. Aortu örten zarın iltihabı.


subiliac : a. İlyumaltı, ilyum altında bulunan.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


uvular : a. Küçük dile ait, uvularis.


hematite-miner's lung : n. Hematit endüstrisinde çalışan kimselerde meydana çıkan bir çeşit silicosis.


hydrargyrism : n. Civa zehirlenmesi.


intratesticular : a. Testis içi, testis içinde.


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


neurohypophysis : n. Hipofizin arka lobu, pars nervosa, nevrohipofiz.


normocytosis : n. Kan kürelreinin normal durumu, normositoz.


pearlite : n. biochem. Karbon ve demirden mürekkep madeni bileşim.


phagocytic : a. 1. Fagosit veya fagositoz'la ilgili; 2. Fagositoz gösteren, fagositoz'la belirgin.


prediastolic : a. 1. Diyastol başlangıcıyla ilgili; 2. Diyasotl'den hemen önce (görülen veya oluşan).


proteohormone : n. Protein yapısında hormon.