Bugün : 25 Nisan 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

neurosis nedir?

neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.

accident neuro : Kaza sonucu meydanag elen nevroz;


antxiety neuro : Merak (endişe) nevrozu;


cardiac neuro : Kalb nevrozu (kalbi sağlam olduğu halde kalb hastası olduğunu zannetme hali);


compulsive neuro : Manasız hareketlere zorlayan nevroz;


fright neurosis : Herhangi bir olay sebeiyle geçirilen büyük korkuya bağlı olarak gelişen nevroz;


occupatinoal neurosis : Özel uğraşıya sane olan organ veya vücut kısmında zaman zaman, işelvini aksatacak şekilde gelişen sinirsel bozukluk, meslek nevrozu (Devamlı yazı yazan veya piyano çalan kimselerin parmaklarında görülen kramp gibi);


institutional neuro : Apati hastanı nçevresinden uzaklaşması, şeklinde meydana çıkan nevroz;


occupational (Professional) neuro : Bir şahsın meşguliyet veya görevinden doğan nevroz;


traumatic neuro : Travmadan ileri gelen nevroz;


vegetative neuro : Vejetatif nevroz; erythredema polyneuropathy;


war neuro : Harb nevrozu;


westphal's neuro : Multipl sklerozu taklit eden histeri şekli.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyllosis : n. Kol çarpıklığı, kolun, gelişim bozukluğu sonucu normale nazaran eğrilik göstermesi hali.


chondrolysis : n. Kıkırdak dokusunun erimesi.


coagulate : v. 1. Pıhtılanmak, pıhtılaşmak; 2. Pıhtılandırmak.


endorrhinitis : n. Burun mukozasının, saglı artışı ile müterafık iltihabı, akut burun nezlesi.


epineurium : n. Sinir kılıfı, epinevriyum.


exomphalos : n. 1. Bir kısım barsakların üzeri peritonla örtülü olmak üzere göbek bölgesinden dışarı bombelik göstermesi ile belirgin doğuştan anomali, omfalosel; 2. Göbek bölgesinde bir kısım barsakların üzeri ince karın derisi ile örtülü olmak üzere dışarıya bombelik göstermesi hali, göbek fıtığı (doğuştan veya sonradan).


heterotransplant : n. See: Heterografit.


histic : a. 1. Doku ile ilgili; 2. Dokuya benzer, doku niteliğinde.


hypnology : n. Uykubilim. hipnoloji.


intracapsular : a. Kapsül içinde olan veya vücuda gelen, kapsüliçi.


malariologist : n. Malaryoloji mütehassısı.


meteorism : n. Barsaklarda fazla miktarda gaz toplanması, meteorizm.


nephrotuberculosis : n. Böbrek tüberkülozu.


novocain(e) : n. ecz. Lokal (mevzi) anestezi için kullanılan ve enjeksiyonla alınan bir ilaç, novokain (prokain hidroklorid).


obliteration : n. Vücuttaki boşlukların dolması yapışması veya tıkanması, obliterasyon.


ophthalmometer : n. Gözün kırılma (refraction) derecesini 8gücünü) ölçen alet, oftalmometre.


othelcosis : n. Kulak cerahatlanması.


pancolectomy : n. Tümkolon'un ameliyatla çıkarılması, pankolektomi.


periosteophyte : n. Periyostun üzerindeki kemiksi oluşum.


primaquine : n. Sıtma ilacı.