Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

neurosis nedir?

neurosis : n. Sinir ve ruh bozukluğu, nevroz.

accident neuro : Kaza sonucu meydanag elen nevroz;


antxiety neuro : Merak (endişe) nevrozu;


cardiac neuro : Kalb nevrozu (kalbi sağlam olduğu halde kalb hastası olduğunu zannetme hali);


compulsive neuro : Manasız hareketlere zorlayan nevroz;


fright neurosis : Herhangi bir olay sebeiyle geçirilen büyük korkuya bağlı olarak gelişen nevroz;


occupatinoal neurosis : Özel uğraşıya sane olan organ veya vücut kısmında zaman zaman, işelvini aksatacak şekilde gelişen sinirsel bozukluk, meslek nevrozu (Devamlı yazı yazan veya piyano çalan kimselerin parmaklarında görülen kramp gibi);


institutional neuro : Apati hastanı nçevresinden uzaklaşması, şeklinde meydana çıkan nevroz;


occupational (Professional) neuro : Bir şahsın meşguliyet veya görevinden doğan nevroz;


traumatic neuro : Travmadan ileri gelen nevroz;


vegetative neuro : Vejetatif nevroz; erythredema polyneuropathy;


war neuro : Harb nevrozu;


westphal's neuro : Multipl sklerozu taklit eden histeri şekli.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

corrective : a. 1. Düzeltici, uygun hale getirici, 2. bir ilacın hoşa gitmeyen tadını, kokusunu veya rengini düzeltici madde, diğer bir ilacın zararlı etkisini ortadan kaldıran ilaç.


duodenitis : n. Duoednum iltihabı.


eurycehpalic : a. Geniş kafalı, kafatasının transvers kutru ön-arka kutruna oranla genişlik gösteren, brakisefalik.


lacunule : n. Lakunacık.


horizontal : a. Ufki, yatay, horizontal, horizontalis.


hylic : a. Embriyonik dokudan müteşekkil, hilik.


ichthyosis : n. Cildin pul pul ve kuru oluşu ile kendini gösteren konjenital bir durum.


introversion : n.İçeriye doğru dönme veya çevrilme.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


meningism : n. Menenjit belirtileri veren, fakat ekseriya meninkslerde iltihap bulunmayan hastalık hali, menenjizm.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


necromania : n. Ölüm veya ölülere karşı duyulan marazi ilgi, nekromani.


neurotrosis : n. Sinirin dezelenmesi, sinir incinmesi, nörotroz.


normocyte : n. Herhangi bir anormallik göstermeyen eritrosit, normal eritrosit, normosit.


nummular : n. Para şeklinde olan, para dizisi şeklinde sıralanmış durumda bulunan.


odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.


omphaloma : n. Göbek tümörü.


osmicate : v. Dokuyu osmik asit'le boyamak.


puffiness : a. Şişkinlik, doku veya organın aşırı kan hücumu veya ödem sonucu şişkin hal alışı.


pupillostatometer : n. Pupillalararası mesafeyi ölçme aleti.