Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

obsolete nedir?

obsolete : a. 1. Karışık, muğlak, belirsiz; 2. Artık kullanılmayan, modası geçmiş, metruk.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chondrogenic : a. Kıkırdak oluşturan.


cleidocostal : a. Köprücük kemiği (clavicula) ve kaburgalarla ilgili.


corectoipa : n. Pupillanın yer değiştirmesi.


divaricator : n. Konjenital kalça çıkığında kullanılan ve ayarlanabilen bir çeşit atel.


echoacousia : n. Sesing erçekte kesilmesine rağmen tekrar duyulması (Bir çeşit işitme bozukluğ).


lacinia : n. Saçak, püskül.


habitus : n. Belirli hastalıklara istidat gösteren beden yapısı.


halation : n. Işığın ters yönden gelişi nedeniyle cisimlerin bulanık görülmesi, ışığın uygunsuz aksedişi sonucu görüş alanının netliğini kaybedişi, halasyon.


hippocratist : n. Hipokrat okuluna mensup hekim, Hipokrat'ın tıp öğretisine inanan ve bu sistemi uygulayan hekim.


hydromeningitis : n. Seröz sıvaların toplanması ile müterafık menenjit.


hypocinesia : n. see: Hypokinesia.


ile (o) : pref. İleum.


iridectropium : n. İris'in bir bölümünün dışarıya dönmesi, iris eversiyonu.


keratomalcia : n. Korneanın beslenme bozukluğu sonucu yumuyaşıp yararalar göstererek parçalanması, keratomalasi.


lepraphobia : n. Lepra'dan aşırı korma, cüzzamlılarla temastan ve cüzam almaktan aşırı ürkme.


leucopoiesis : n. Lökositlerin oluşumu, lökopoyez.


lithophone : n. Mesanedeki taşı muayeneye yarayan alet.


macrocytosis : n. Kanda büyük boy eritrositlerin bulunması, makrositoz.


macrofauna : n. Belli bir bölgede yaşayan gözle görülebilen hayvanların tümü.


ovariectomy : n. Yumurtalığın ameliyatal çıkarılması, ovaryektomi, ooforektomi.