Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

obtusion nedir?

obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choleraic : a. Koleraya ait.


cohesive : a. 1. Yapıştırıcı, yapışmaya sebep olan; 2. Yapışma gösteren, yapışık.


coroner : n. Sebebi bilinmeyen veya şüpheli ölüme ait soruşturmayı yürüten memur.


emmetrope : n. Gözü normal gören kimse, emetrop.


epiglottidectomy : n. Epiglotun ameliyatla çıkarılması, epiglotidektomi.


gaucher's disease : n. Özellikle yahudi ırkına mensup çocuklarda görülen ender bir familial hastalık.


phylactic : a. Filaksiye ait.


initis : n. 1. Kas dokusunun iltihabı, miyozit; 2. Bağ dokusunun iltihabı, fibrozit.


iodism : n. İyodin veya iyotlu müstahzarın çok kullanılmasında marazi tesir, iyotla zehirlenme.


K : Potasyum sembolü.


levoversion : n. Sola dönme.


megacolon : n. Kalın barasğın aşırı genişlemesi, megakolon.


mitotic : a. 1. Mitoz'la ilgili; 2. Mitoz şeklinde bölünme gösteren.


normochromocyte : n. Normal hemoglobin miktarına sahip olan eritrosit.


obtund : v. Keskinliğini gidermek, körletmek (ağrı v.s.).


organ : n. Organ, uzuv, organum.


pachydactylia : n. El ve ayak parmaklarının büyümesi, pakidaktili.


pant : n. 1. Soluma, nefesi kesilme; 2. Yürek çarpıntısı.


pharyngoscopy : n. Yutak muayenesi, farengoskopi.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.