Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

obtusion nedir?

obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cainotobhobia : n. Yenilik korkusu, yeni fikirlere veya yeni çıkmış şeylere karşı aşırı derecede korku ve ürküntü gösterme.


chromaphil : n. See: chromaffin.


curet (te) : n. Kürtaj aleti.


devascularization : n. Herhangi bir vücut bölgesinde kan akımının kesilmesi.


ecthyma : n. sertçe bir zemin üzerinde meydana gelmiş püstüllü bir deri tezahürü (ekseriya mide-barsak bozukluğu veya parazitlerden olur), ektima.


elective affinity : n. biochem. Kimyasal bir maddenin bileşiminde başka özel bir maddeyi tercih eğilimi.


endarterium : n. Arterin iç tabakası, intima.


end-body : n. See: Complement.


galvanomuscular : a. Kasa uygulanan galvanik cereyandan meydana gelen.


glaze : n. Perdah (dişçilikte).


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


intralaryngeal : a.Gırtlak içi, ırtlak içinde.


laryngophony : n. Yutağı dinleme sırasında duyulan ses, larengofoni.


lymphocytoblast : n. See: Lymphoblast.


mandibulectomy : n. Alt çene kemiğinin ameliyatla çıkarılması.


medical : a. & n. 1. Tıbbi; 2. Tedaviye ait; 3. Tıp talebesi.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


quercetin : n. biochem. "quertcitron" meşesi kabuğundan alınmış bir sarı boya tozu.


rumen : n. (pl. rumina). Geviş getiren hayvanların birinci mide bölümü.


sleeptalking : n. Uykuda konuşma,