Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

occipitalization nedir?

occipitalization : n. Oksipital kemikle ilk boyun omuru (atlas)'nun kaynaşması, oksipitalizasyon.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

endocrinotherapy : n. Hastalık veya bozukluğun ilgili hormonlarla tedavisi, hormon tedavisi.


exocystis : n. İdrar kesesinin düşmesi (sarkması), eksosistit.


excitosecretory : a. Salgıyı uyaran.


exhibitionist : n. Cinsel organlarını, dürtü halinde gösterme eğilimi taşıyan kişi, exhibitionism'e müptela kişi.


facet : n. 1. Ufak yüz; 2. Kemiğin küçük düz yüzeyi, faseta.


heterophonia : n. Herhangi bir ses anomalisi, heterofoni.


hoof-bound : a. & a. Tırnağı sıkışmış, sakat tırnaklı.


islet : n. Adacık.


ketose : n. biochem. Keton grubunu ihtiva eden bir karbonhidrat.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


neuropsychiatry : n. nöroloji ve psikiyatrinin birleşmeis ile meydana gelen bilim dalı.


palatognatus : n. Yumuşak ve sert damağın konjenital olarak yarık bulunması.


pleuropneumonia : n. Plörezi ile beraber seyreden, şiddetli plevra ağrısının hakim olduğu pnömoni, plöropnömoni.


prevalence : n. Toplumda aynı süre içinde belli bir hastalığa tutulanların sayısı.


pyknometer : n. 1. Vücut kısımlarının kalınlığını ölçme aleti; 2. İdrarın özgül ağırlığını tayine yarayan alet.


realization : n. Gerçekleştirme, gerçekleşme.


reunion : n. Birbirinden ayrılmış parçaların birleşmesi.


rhubarb : n. Bir bitki kökünün kurutulmuş şekli.


splenopexy : n. Düşük veya yer değiştirmiş dalağın dikişle tesbiti, splenopeksi.


spoon : n. Yara üzerindeki nekroze dokuları veya cerarahtil kısımları oyup çıkarmada kullanılan kaşık şeklinde cerrah aleti, kaşık.