Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

occipitomastoid nedir?

occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachiocyrtosis : n. See: Brachiocyllosis.


cadaverine : n. Proteinlerin parçalanması esnasında oluşan, pis kokuya sahip bir ara ürün.


cardiectasis : n. Kalb genişlemeesi.


diastolization : n. 1. Genişleme, açılma; 2. Hipertrofik rinit'te burun yollarını uygun bujilerle genişletme suretiyle yapılan tedavi.


energometer : n. Nabzı tetkike mahsus alet.


gonangiectomy : n. Sperma kanalının ameliyatla çıkarılması.


hyperepinephrinemia : n. Kanda aşırı miktarda adrenalin bulunması.


intraparietal : a. Duvariçi.


keratectasia : n. Kornea çıkığı, keratektazi.


laparohysterectomy : n. Karın duvarına yapılan kesit aracılığıyla uteurs'un çıkarılması, abdominal histerektomi, laparohisterektomi.


logospasm : n. Kelimelerin telaffuzu esnasında tutukluk gösterme, kelimeleri kesik telaffuzla belirgin konuşma bozukluğu, bir çeşit kekemelik.


mildew : n. Bitki yüzeyi üzerinde mantarların gelişmesi sonucu oluşan, pasa benzer tabaka.


monoblastoma : n. Monoblast tümörü.


multicuspidate : a. Çok zirveli.


myelalgia : n. Belkemiği ağrısı, miyelalji.


nephrectasia : n. Böbrek pelvisinin genişlemesi, nefrektazi.


palma : n. (pl. palmae). See: Palm.


peridental : a. Dişi saran, diş çevresinde bulunan.


perirectal : a. rektumu saran.


photobiology : n. Işığın canlılar üzerinde tesirini inceleyen bilim, fotobiyoloji.