Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

occipitomastoid nedir?

occipitomastoid : a. Artkafa kemiği ve mastoid çıkıntısına ait.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blockade : n. 1. Anestetik madde enjeksiyonu ile sinirsel iletimi ortadan kaldırma, sinirsel iletimin kesilmesi; 2. Retiküloendotelyal hücrelerin yabancı mikro-organizmaları içine alıp yok etme (fagositoz) yeteneğini geçici olarak ortadan kaldırma, dolayısıyla hastanın enfeksiyona karşı reaksiyonunu önleme (zararsız bir boya maddesi v.s. nin i.v. enjeksiyonu sonucu).


calcitonin : n. Tiroid guddesinin parafoliküler hücrelerinde (C hücreleri) yapılan bir hormon.


caries : n. 1. Diş çürümesi; 2. Kemik çürümesi.


citrinin : n. biochem. Penicillum citrinum'dan türemiş bakteryostatik madde.


emetine : n. biochem. Ipeac'dan elde edilen beyaz bir toz (alkaloid) olup, bazı dizanteri tipleri için faydalıdır, emetin (C15N22NO2).


enthesis : n. Harabiyete uğramış doku veya oluşum yerine dışardan metal ve benzeri madde yerleştirilmesi.


feminine : a. Kadına ait, kadınla ilgili, nisal, femininus.


heredoimmunity : n. Kalıtım yoluyla anne veya babadan çocuğa geçen bağışıklık, kalıtsal bağışıklık.


hemihypalgesia : n. Vücudun tek tarafında ağrıya karşı duyarlığın azalması.


hepatico-enteric : a. Karaciğere ve barsağa ait olan, her iki organı da beraberce ilgilendiren.


levallorphan tartrate : n. Narkotik antagonist.


lissencephalia : n. Beyin yüzeyinde kıvrım (gyrus) yokluğu.


macropsia : n. Eşyaları büyük görme, makropsi.


monobrachius : n. Tek kolu bulunan fetüs.


myxastehnia : n. Sümük salgısı noksanlığı, sümüğün akmaması, miksasteni.


neostigmine : n. biochem. Parasempatomimetik bir madde.


neurocranium : n. Kafatasının beyini içine alan kısmı.


pelvisacral : a. Pelvis boşluğunu muayenede kullanılan ucu ışıklı alet, pelviskop.


plastid : n. Vücudun herhangi bir yapı taşı veya hücresi.


pseudotumor : n. İltihaba bağlı, tümör'e benzeyen geçici şişlik, yalancı tümör.