Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

occlude nedir?

occlude : v. 1. Sıkıca kapatmak veya kapanmak, tıkamak; 2. Massetmek, apsorbe etmek (özellikle gazlar hk.).

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

californium : n. biochem. Cf sembolü ile bilinen, atom no: 98 ve atom ağırlığı 242 olan kimyasal element, kaliforniyum.


chloropsia : n. Yeşil görme, tüm eşyanın yeşil görülmesiyle belirgin görme bozukluğu.


cholesterin (E) : n. biochem. İnsan organizmasında yağlı bir madde, kolestrin, kolesterol


duipara : a. İkinci doğumunu yapan (kadın).


emission : n. l. Fışkırtma veya ileriye doğru sevketme, istemsiz olarak meni fışkırması.


encephalitogenic : a. Beyin iltihabı yapan, ensefalite sebebiyet veren.


feaces : n. Barsak yoluyla atılan atık maddeler, gaita.


submandibular : a. Altçene altında bulunan, mandibulaaltı.


hemoglobinopathy : n. Hemoglobin ile alakalı anormal durumlar.


hydrocholeretic : a.1. Hidroklerez'le ilgili, 2. Hidrokolerez gösteren; 3. Hidrokolerez'e sebep olan (madde, ilaç).


hysteromania : n. See: Nymphomania.


idioglossia : n. Anlamsız sesler çıkarma.


interspinalis : a. (pl. interspinales). Omurlararası.


lobocyte : n. Parçalı lökosit, lobosit.


mongolism : n. Mongollara benzeyen yüz biçimi gösteren ve zeka geriliği bulunan hastalık.


nasopalatine : a. Burun-damak, burun ve damağa ait.


nursing : n. 1. Hemşire tarafından hasta bakımı, hemşirelik; 2. Emzirme, meme verme.


omnivorousness : n. Her çeşit gıda ile geçinme, her çeşit gıda üzerinde yaşama.


ordinate : n. Bir grafikte yatay çizgiye dik olan çizgi (ordone).


photuria : n. İdrarda fosfor bulunması.