Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

occlusion nedir?

occlusion : n. 1. Occlusio, oklüzyon: Ağız kapandığı zaman dişlerin kavuşması hali; 2. Bir gazla bir metal arasında veya bir çökelek ile eriyebilne madde arasında moleküler yapışma (adhesion) bulunma hali.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bipedal : a. 1. Her iki ayakla ilgili; 2. İki ayaklı; 3. İki ayak yardımıyla yapılan.


copremesis : n. Dışkı kusma.


enterolith : n. İç organlarda hasıl olan taş, barsak taşı.


fang : n. 1. Diş kökü; 2. Özellikle köpek veya kurdun azı dişi; 3. Yılanın zehirli dişi.


hilum : n. See: Hilus.


histolysis : n. Organik dokuların dağılıp çözülmesi, doku erimesi.


incipient : a. Başlayan.


inflection : n. See: inflexion.


lipoblast : n. Yağ hücresini yapan bağ dokusu hücresi.


marginoplasty : n. Herhangi bir oluşumun çevresel kısmı veya kenarı üzerinde yapılan estetik ameliyat, özellikle göz kapağı kenarı üzerinde uygulanan estetik ameliyat, marginoplasti.


men : pref. Her ay tekrarlayan uterus kanaması (adet) anlamına önek.


octaploidy : n. Hücrenin türe has haploid kromozom sayısının sekiz katına sahip oluşu, oktaploidi.


oxyurifuge : n. See: oxyuricide.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


photopia : n. Gözün ışığa uyması, fotopi.


photoreceptive : a. Işığı görebilen.


pseudocartilaginous : a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklinde.


psychoplegic : a. 1. Psikopleji ile ilgili; 2. Beyinin uyarılma yeteneğini azaltan ilaç, zihni uyuşturucu ilaç.


racemose : a. Salkım gibi, salkımlar halinde yetişen.


ricketsiosis : n. Rickettsia cinsi mikro-organizmaların sebep olduğu enfeksiyon, riketsia enfeksiyonu.