Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

occupation nedir?

occupation : n. Kişinin devamlı olarak meşgul olduğu iş veya sanat, meslek.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chemokinesis : n. Kimyasal madde etkisiyle organizma faaliyetinin hızlanması.


conjugation : n. Birleşme, çift olma.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


distilate : v. Damıtma sonucu elde edilen madde, damıtık madde.


dynamics : n. Cisimlerin hareketini ve bu hareketin yarattığı etkileri konu alan fizik dalı, dinamikbilimi.


endoscope : n. Vücut içi boşluklarını aydınlatarak görebilmek için alet, endoskop.


enterobius vermicularis : n. İnce ve kalın barsaklarda yerleşen bir çeşit nematod.


epiblepharon : n. Üst veya alt göz kapağı kenarlarının içe kıvrılmasıyla belirgin doğuştan anomali.


epidemidalization : n. Silindirik epitel hücrelerinin, serviks uteri'de olduğu gibi çok katlı yassı epitel haline dönüşmesi.


eversion : n. ters dön(dür)me.


fecund : a. Çok çocuk doğurru, velüt müsmir, mahsuldar, verimli, bereketli.


lobule : n. Bir lopu meydana getiren ufak kısımlar, lopçuk, lobül.


masculinization : n. Kadında erkeğe hassekonder cinsiyet özellikleri (ses kalınlaşması kıllanma, adalî yapı v.s.)'nin meydana gelişi.


mercurialism : n. Civa ile zehirlenme.


mesenchymal : a. Mezenşim ile ilgili.


mesomorphy : n. Mezoderm'den gelişen dokuların diğer iki embriyonik tabakadan gelişen dokulara oranla çoğunluğu oluşturduğu vücut yapısı.


microbic : a. Mikroplu, mikroba ait, mikrobik.


mood : n. 1. Haletiruhiye, ruh haleti, hal; 2. Huy, mizaç, meşrep; 3. (pl.) Hiddet, terslik, huysuzluk.


musculature : n. Kas oluşması, vücut kas sistei.


parasitogenic : a. Parazitlerden doğan, parazitojen.