Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

octigravide nedir?

octigravide : n. Sekizinci defa gebe kalan kadın.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blocking : n. İletimin veya geçişin kesilmesi, tıkanma, tıkama.


circumcision : n. Sünnet.


cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


dislocate : v. Eklemden çıkarmak.


doromania : n. Hediye verme düşkünlüğü, hediye verme şeklinde kendisini gösteren anormal arzu.


effectiveness : n. Etkililik, müessiriyet.


extracerebral : a. Beyin (cerebrum) dışında.


exfoliatie : a. 1. Pul pul veya ince tabakalar halinde dökülme gösteren, dökülücü; 2. dükölmeye sebep olan.


helcoplasty : n. Yaraya sağlam deri yamama.


hyperemesis : n. Aşırı derecede kusma.


impregnate : v. Gebe etmek ,döllemek.


isocytosis : n. Kandaki alyuvarların eşit büyüklükte oluşu.


lemmoblastic : a. Sinirkını (nevrilem) dokusunu yapan.


macrogyria : n. Beyin kıvrımlarının anormal büyükülğü, makrogiri.


mastadenoma : n. Meme bezinden gelişen iyi huylu tümör, meme adenomu.


musca : n. n(pl. musmcae). Sinek.


periarticular : n. Eklem çevresinde yerleşen (bulunan).


pinquecula : n. Bulber konjunktiva üzerinde meydana gelen sarı ve hafifçe kabarık bir oluşum.


pneumonic : a. Akciğerlere veya pnömoniye ait.


postbulbar : a. Medulla oblongata arkasında.