Bugün : 26 Şubat 2020, Çarşamba

Favorilere Ekle!

oculogyration nedir?

oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardioclasis : n. Kalb yırtılması, kalb duvarının yırtılması.


clawless : a. Ayağı tırnaksız (hayvan hakkında).


dacryon : n. Gözyaşı kemiği (os lacrimale)'nin ön kenarı ile frontalin birleştiği nokta.


dysplasia : n.Anormal doku meydana gelmesi, displazi.


ectodermosis : n. Ektoderm strüktürlerinin kusurlu gelişiminden doğan bozukluk.


esophagostomy : n. Dışardan tüp geçirmek suretiyle yemek borusuna uzanan geçit oluşturma, bu amaçla yapılan ameliyat.


phyloanalysis : n. Mevcut bitki ve hayvan türlerinin eski zamanalra ait ilk kaynağını araştırıp inceleme, filoanaliz.


hemoleukocyte : n.Beyaz kanyuvarı.


hydracid : n. biochem. Oksijensiz hidrojen asit.


lateral : a. 1. Yan; 2. Dışyan (ile ilgili) lateral lateralis.


lithologist : n. Vücutta patolojik olarak oluşan taşlar (litoloji) uzmanı, litolog.


macrodactyly : a.&v.See: Macrodactylism.


metabolic : a. 1. Metabolizmayaait; 2. Hastalıklarda vaki olan değişikliklere ait.


oophoropathy : n. Yumurtalık hastalığı.


oscheocele : n. 1. Testis torbası (skrotum) şişmesi veya tümörü; 2. Skrotum fıtığı.


pansinusitis : n. Burnun bütün ek sinüslerinin iltihabı, pansinüzit.


perforated : a. Delinmiş, delikli, perforatus.


postdigestive : a. Sindirim sonu, sindirim sonrası.


salpingorrhaphy : n. Tuba uterina (Fallop tübü)'ya dikiş konulması, Fallop tübü üzerindeki yırtık veya kesit yerinin dikilmesi.


sarcomatosis : n. Birçok sarkomların gelişimi ile vasıflı hal.