Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

odontalgia nedir?

odontalgia : n. Diş ağrısı, odontalji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chordoskeleton : n. Embriyo'da omurga taslağı çevresinde gelişen iskelet kısmı.


cyclophoria : n. Göz küresiinn ön arka ekseni üzerinde içe veya dışa doğru dönme eğilimi göstermesi, siklofori.


diaplex : n. Üçüncü ventrikülün koroid ağı, diyapleks.


endotoxin : n. biochem. Hücreiçi toksini.


explore : v. İnceden inceye muayene etmek.


gonecystopyosis : n. Seminal vezikülün cerahatlanması.


hematocrit : n. 1. Alınan kan numunesinde, eritrositleri plazmadan ayırmak suretiyle eritrosit hacminin plazma hacmina oranını hesaplamakta kullanılan, santrifüj ve ölçüm cetvelinden oluşan alet ,hematokrit; 2. Santrifügasyon sonucu küme teşkil eden eritrositlerin örnek olarak alınan kan hacmına oranla % olarak ifade edilen hacmı (Normal hematokrit %40-45'dir).


isomeric : a. biochem. Tabii mahiyette veya kimyasal özellikleri farklı olduğu halde bileşim ve ağırlık veya münasebet itibariyle eş olan (benzeyen), izomerli.


oligodipsia : n. Susamama, oligodipsi.


ophthalmoplegia : n. Göz kaslarının felci, oftalmopleji.


osmotic : n. Osmoza ait, ozmotik.


osteohalisteresis : n. Kemiğin madeni elementlerinin azalamsı.


peptonization : n. Proteinlerin pepsin etkisiyle pepton'lar haline dönüşmesi, peptonizasyon.


photoreceptor : n. Işığa hassas olan alıcı.


pseudocartilaginous : a. Kıkırdaksı, kıkırdak şeklinde.


pulmolith : n. Akciğerde oluşan taş, akciğer taşı.


rejection : n. 1. Aktarılan doku parçası veya organın alıcı vücudu tarafından kabul edilmemesi, aktarılan gref'in reddedilemsi; 2. Bazı hayvanlarda görülen annenin yavrusu ile ilgilenmemesi hali.


roundworm : n. toprak solucanına benzer.


sporogenous : a. Sporlar aracılığıyla üreyen, sporla çoğalan.


strangalesthesia : n. Vücudun belli bir bölümünde kuşakla sıkılıyormuş gibi duyulan his, sıkışma hissi.