Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

odontalgia nedir?

odontalgia : n. Diş ağrısı, odontalji.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannibalism : n. İnsan eti yeme, yamyamlık.


congestive : a. Konjestiyona ait, konjestif.


cornea : n. Kornea iltihabı


dacryorrhea : n. Devamlı olarak fazla miktarda gözyaşı gelişi.


encysted : a. Etrafı kalın zar veya kapsülle sarılı, kapsüllü.


fatigue : n. Yorgunluk, sürmenaj.


galactotrophy : n. Sütle beslenme.


gingivostomatitis : n. Dişeti ve ağız mukozasının iltihabı.


tenophyte : n. Kirişte kemiksi oluş.


hordeolum : n. Gözkapağı bezi iltihabı.


megalgia : n. Çok şiddetli ağrı, sancı, megalji.


metroplasty : n. Uterus üzerinde uygulanan estetik ameliyat, uterus'taki şekil bozukluğunu düzeltme amacıyla uygulanan ameliyat, metroplasti.


misanthropia : n. İnsanlardan kaçma, insanları sevmeme, misantropi.


myesthesia : n. kas duyarlığı, miyestezi.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


otoconium : n. (pl. otoconia). Yüksek omurgalı hayvanların iç kulaklarında bulunan küçük kalker parçacıkları.


pericapsular : a. Kapsül çevresinde, kapsülü çevreleyen.


periplast : n. Hücre protoplazması.


plethysmogram : n. Pletismograf ile elde edilen çizelge.


pleur(o) : pref. 1. Plevra (ile ilgili); 2. Kaburga (ile ilgili).