Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

odontocnesis nedir?

odontocnesis : n. Dişeti kaşıntısı.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cap : n. Herhangi bir kısım üzerinde kapak veya örtü görevi gören oluşum, başlık.


celiocentesis : n. Karın ponksiyonu, iğne ile karın boşluğuna girerek toplanan sıvı veya kanın dışarı çekilmesi.


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


ectodermic : a. Ektodem'le ilgili.


educt : n. Bir mahluttan ayrılan element.


extravagant : a. Aşırı, çok fazla, anormal derecede,


gangliated : a. Ganglion'lar gösteren, ganglionlara sarılmış.


gastromyxorrhea : n. Mide mukozasının aşırı salgısı.


tentative : n. 1. Tecrübi, deneysel; 2. Değişebilir.


gymnospore : n. Zarfsız spor.


hypermetrope : n. Yakını net olarak göremeyen kişi, hipermetropi gösteren kimse, hiperetrop.


keracele : n. Sert tümör.


kilometer, kilometre : n. Bin metre, kilometre.


meloncus : n. Yanaktan gelişmiş tümör, yanak tümörü.


metra : n. rahim, uterus. ratoni.


post cibum : a. See: Postcibal.


prolapse : v. & n. Prolaps, prolapsus; 1. İnme, sarkma, düşme, normal yerinden kayma (organ), 2. Yerinden oynamak, sarkmak, düşmek.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.


puff : n. Akciğer oskültasyonunda işitilen üfürüm sesi, üfürüm.


schindylesis : n. Bir kemiğin diğer bir kemiğin oluğu içine uyduğu eklem şekli.