Bugün : 23 Eylül 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

odontosmegma nedir?

odontosmegma : n. Dişleri temizlemede kullanılan antiseptik madde.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bullous : a. 1. Büllerle ilgili, büllere ait; 2. Bül özelliği gösteren, büllere benzeyen.


ceruminosis : n. Kulak yağının fazla miktarda sekresyonu.


costochondral : a. Kaburga ve kıkırdağına ait.


cystic : a. 1. kistik: Kiste ait; 2. Safra kesesine veya mesaneye ait; 3. Kistli, cysticus.


deltoid : a. Deltamsı, deltoideus


denticulate : a. Diş şeklinde küçük çıkıntılar gösteren.


dermatosis : n. 1. Dermatoz (dermopati); 2. Dudak ve çevresi ekzeması.


distortion : n. Dönme, bükülme, çarpıklık.


embryogenesis : n. Embriyo'nun oluşma ve gelişmesi.


emulsification : n. 1. Emülsiyon haline getirme, emülsiyon halin getirme; 2. İri yağ taneciklerinin barsakta, safra asitleri etkisiyle daha küçük taneciklere parçalanması.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


gravity : n. 1. AĞırlık; 2. Cazibe, çekim, yer çekimi.


lata : n. Geniş.


malacosteon : n. Kemiklerin yumuşaması, osteomalasi.


necrophilia, necrophilism : n. Ölülerden (cesetlerden) hoşlanma veya onları seyretmekten zevk alma, cinsi arzusunu ölüler üzerinde tatmin etme, nekrofili.


nystagmogram : n. Nistagmograf aracılığıyla elde edilen çizelge, nistagmogram.


oncogneous : a. Ur meydana getiren, tümör oluşturan, onkojen.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.


polyorchism : n. Birden fazla testis bulunması, poliyorşizm.


postanal : a. Anusun arkasında yer alan.