Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

odontotomy nedir?

odontotomy : n. Dişi kesme ameliyesi, odontotomi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestode : n. Barsak şeridi.


confabulation : n. Uydurma hikayeler anlatma belirtisi, konfabülasyon.


curet (te) : n. Kürtaj aleti.


cystase : n. biochem. Fagositlerin ihtiva ettiği bir enzim, sitaz.


echolalia : n. hastanın kendisine söylenen sözleri anlamsız şekilde aynen tekrarlaması.


eosin : n. biochem. Bakteriyolojide kullanılan bir boya.


excremental : a. 1. Vücuttan dışarı atılan yıkım ürünü ile ilgili, özellikle dışkı ile ilgili; 2. Dışkı tabiatında, dışkıya benzeyen.


guttate : a. 1. Benekli, beneksi; 2. Damlalı, damlası.


hydropneumothorax : n. Pleura boşluğuna sıvı sızması ile birlikte meydana gelen pnömotoraks olayı.


interphalangeal : a. Falankslar arasında bulunan.


macroprosopia : n. Yüzün aşırı büyüklüğü, büyük yüzlülük.


monoblast : n. Monosit'in geliştiği öncü hücre.


onco- : pref. Şiş veya tümörle ilgili.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


pontile : a. Köprü şeklindeki doku parçası (pons) ile ilgili, özellikle pons cerebelli ile ilgili.


prismosphere : n. Bir prizma ile yuvarlak bir merceğin birleşmesinden meydana gelen küre.


prostatauxe : n. Prostat büyümesi.


prostrate : a. Bitkin, tükenmiş, ileri deercede halsiz.


reflux : n. Geriye akış.


sarcoendothelioma : n. See: Synovioma.