Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

oesophagectasis nedir?

oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bundle : n. 1. Lif; 2. Hüzme; 3. Küme>; 4. Yol (tractus).


cellobiose : n. biochem. Selüloz'dan meydana gelen bir disakarid (C12H2O11).


chloropenia : n. kanda klorid miktarının ileri derecede azalması.


encephaloid : a. 1. Beyin madde ve yapısına benzeyen, beyinsi; 2. See: encephaloma.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


hematospermatocele : n.İçinde kan bulunan spermatosel.


hypotensor : n. Tansiyon düşürücü madde (ilaç).


inabiliy : n. Yetersizlik kifayetsizlik.


malnutrition : n. Gıdasızlık, heterotropi.


malocclusion : n. Çiğneme sırasında dişlerin kapanmaması.


masthelcosis : n. Meme dokusunda ülser oluşması.


myelocyte : n. Miyelosit; 1. Beyaz seri kan hücrelerinden olup promiyelositten sonra gelen safhadaki hücre; 2. Sinir sisteminde gri madde hücresi.


nonvolitional : a. İrade dışı seyreden, istemsiz.


oesophagus : n. See: Esophagus.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


pent (a) : pref. Beş.


phonophotography : n. Ses dalgalarının fotoğrafla kaydedilmesi.


postglenoid : a. Glenoid çukur'un arkasında.


pyramidal : a. 1. Organ'ın piramit şekli gösteren kısmı ile ilgili; 2. Piramit'e benzeyen, piramit şeklinde, pydramidalis.


relation : n. İlgi, ilişki, münasebet.