Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

oesophagectasis nedir?

oesophagectasis : n. Normalden daha geniş durumda olan yemek borusu.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

castrated : a. Testis ve overleri çıkarılmış veya röntgen v.s. bir metodla cinsiyet bezleri görev görmez hale getirilmiş, kastre edilmiş.


code : n. Bir kimsenin hareket ve davranışlarını yönlendiren adet, gelenek ve kurallar dizisi.


cytochylema : n. Hücre protoplazmasının sıvı kısmı, hyaloplazma.


dissoluble : a. Erir, çözülür.


graph : n. Grafik.


hematochezia : n. See: Hemafecia.


hyperdicrotism : n. Her kalp atımı esnasında nabızda, belirgin şekilde çift atım oluşturması hali.


interstitial : a. 1. Doku arasında bulunan; 2. Çatlağa ait, interstisyel.


karyomitome : n. Hücre çekirdeğinde kromatin iplikçiklerinin oluşturduğu ağ, kromatin ağı.


menoplania : n. Adet esnasında uterus dışı herhangi bir organ veya bölgeden kan gelişi, vikaryöz menstrüasyon.


myotenotomy : n. Kas ve kiriş ameliyatı, miyotenotomi.


orderly : n. Hastane hademesi.


perceptible : a. Farkına varılabilir, hissedilebilir, seçilebilir, algılanabilir.


phonism : n. Marazi olarak aslında olmayan bir sesi duyma, fonizm.


pneodynamics : n. Solunum dinamiği.


protein : n. biochem. Havyan ve bitki hücrelerinin esas yapı maddeis olan ve özellikle karbon, oksijen, azot, hidrojen ve kükürtten ibaret bileşimlerden biri, protein.


segmentum : n. Bölüm, parça.


sinistrmanual : a. Solak.


stromuhr : n. Kan akımı hızını ölçmede kullanılan alet.


subside : v. Yatışmak, sakinleşmek, dinmek.