Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

oesophagostomiasis nedir?

oesophagostomiasis : n. Oesophagostomum cinsi parazitlerin meydana getirdiği hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cancerophobia : n. Kansere karşı duyulan aşırı korku, kanserden ileri derecede korkma.


cardol : n. biochem. Maun kozalağından çıkarılan tahriş edici yağ.


cyasma : n. Gebe kadınların cilt pigmantasyonu.


dangerous drugs act : n. Alışkanık yapan bazı belirli ilaçların imalatını, satışını, reçeteye yazılmasını ve dağıtımını kontrol altında tutabilmek amacıyla hazırlanan anlaşma.


essence : n. Tasfiye edilmiş durumdaki alkol ruhu içinde bulunan uçucu bir yağ çözeltisi.


galactofagous : a. Yalnız sütle yaşayan.


glomeriform : a. Yumakbiçim, glomerül şeklinde.


glycopexis : n. Glükoz'un karaciğerde glikojene çevrilerek depo edilmesi, şeker depolanması.


graphomania : n. İçten gelen devamlı yazma dürtüsü, çılgınlık derecesine varan yazma arzusu.


hydrokinetics : n. Hareket halinde sıvılardan bahseden bilim, akışkanlar dinamiği.


iliococcygeal : a. İleum ile coccyx'e ait olan, her iki oluşumu beraberce ilgilendiren.


microsphygmia : n. Nabzın parmakla zor duyulacak kadar hafif olması, mikrosfigmi.


ostemia : n. Kemikte kan toplanması hali.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


papuliferous : a. Üzerinde papüller bulunan, papüller gösteren.


paradoxic : a. Doğru olabilmesine rağmen görünüşte zıtlık gösteren, aykırı görünen, tezat oluşturan.


pleochromocytoma : n. Çeşitil renklerde dokular ihtiva eden tümör.


postdicrotic : a. Nabzın dikrot dalgasından sonra gelen.


priapitis : n. Penis iltihabı.


proligerous : a. Çocuk doğuran.