Bugün : 14 Aralık 2018, Cuma

Favorilere Ekle!

oliva nedir?

oliva : n. (pl. olivae). See: olive.

oliva meduliae oblongatae : Soğanilik zeytini veya alt zeytin.


 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


chylorrhea : n. Barsak yoluyla dışkıya karışmış olarak kilüs çıkışı (Barsak lenf damarlarının ıyrtılması veya zedelenmesi sebebiyle).


conceptual : a. Zihinde beliren fikir ve düşüncelerle ilgili.


consolidation : n. Sertleşme, konsolidasyon


deuteranopia : n. Yeşil renk körlüğü.


digitatio : n. Parmağa benzer uzantı.


electrocauterization : n. Dokuları ucundan elektrik akımı geçen platin tel aracılığıyla yakma, elektrokoterizasyon.


encephaloma : n. Beyin kanseri, ensefalom.


erotism : n. insel arzuların diğer herhangi bir organik veya ruhi faaliyetle birleşerek meydana getirdiği ruhi durum.


exit : n. See: exitus.


subfertility : n. Çocuk sahibi olma yeteneğinin, normale oranla az oluşu hali.


hexavitamin : n. biochem. 6 vitamini bir arada ihtiva eden bir müstahzar.


hippocrates : n. Milattan önce 5. yüzyıl sonları ile 4. yüzyıl başlarında yaşamış hekimliğin babası olarak kabul edilen meşhur Yunan hekimi, Hipokrat.


hypoglossus : n. Büyük dilaltı siniri, nervus hypoglossus, hipoglos.


immunoglobulins : n. Serumda bulunan antikor özelliğine sahip proteinler (Beş ayrı cins ayırt edilmiştir: IgA, IgG, IgM, IgD, IgE).


insufficiency : n. Kifayetsizlki, yetmezlik, ensüfizans.


isotherapy : n. See: isopathy.


midsection : n. Organ veya oluşumun ortasından yapılan kesit, orta kesit.


myelopetal : a. Omuriliğe giden


myology : n. Kasbilim, miyoloji, myologia.