Bugün : 23 Eylül 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

oneirogenic nedir?

oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cellula : n. (pl. Cellulae). See: Cell.


chiromegaly : n. Ellerin anormal derecde iri oluşu, el büyüklüğü.


corditis : n. Sperma kordonu iltihabı.


corticoefferent : a. Uyarıları beyin korteksinden çevreye ileten.


cri du chat : n. Bebeğin kedi yavrusunun acıklı miyavlamasına benzer şekilde ağlaması ile belirgin, kromozom anomalisine bağlı olarak gelişen kalıtsal durum (Bebekte ayrıca mikrosefali mevcut olup, ileride fiziksel ve mental gerilik sözkonusudur).


cystorrhaphy : n. Mesane duvarındaki yırtık v.s.'nin dikilmesi.


enterolysis : n. Barsakların gerek kenid aralarında gerekse komşu oluşumlarla yaptığı bağışıklıkların ameliyatla ayrılması.


hematometra : n. Uterus içinde kan (veya menstruasyon sıvısı) birikmesi.


hypometabolism : n. Metabolizma azalmas.


hypophosphate : n. Bir göze ait görme ekseninin diğer göze göre daha aşağı seviyede olması.


jejunitis : n.Jejunum iltihabı, jejunit.


myringitis : n. Timpan zarı iltihabı, mirenjit.


neurexeresis : n. Sinirin ameliyatla çıkarılması.


notochord : n. Embriyo'nun sırt tarafında omurga'yı oluşturacak olan hücre kümesinin oluşturduğu uzun kordon, omurga taslığı.


onychia, onychitis : n. Tırnak yatağının iltihabı, onikit, onikya.


ostectomy : n. Kemiğin kısmen veya tamamen çıkarılması, ostektomi.


osteopsathyrosis : n. Fragilitas ossium.


paludal : a. 1. Sıtma ile ilgili; 2. Bataklık bölge ile ilgili, bataklık'tan kaynaklanan.


short circuit : Barsağın bir parçasını keserek kısaltma ameliyatı.


sting : n. Sokma, diken yarası.