Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

oneirogenic nedir?

oneirogenic : a. Rüyaya benzer hal yaratan, rüya gördürücü.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bronchopulmonary : a. Bronşlara ve akciğerlere ait olan bu organlarla ilgili.


cordectom : n. Kordon'un ameliyatla çıkarılması.


didymalgia : n. Testis ağrısı.


ectomorph : n. Ektomorfi gösteren kişi.


extorsion : n. Bir organ (kol, bacak, göz v.s)'ın dışa doğru dönmesi.


fasciculation : n. Liflerin demet halinde diziliş göstermesi, bir kısım sinir veya kas liflerinin bir araya gelerek demet oluşturması.


feminist : n. Kadın fizyoloji ve psikolojisini inceleyen bilgin.


fistuloenterostomy : n. Ameliyatla eski safra kanalını kapatarak barsağa açılan yeni bir safra yolu oluşturma.


gastroblenorrhea : n. Midede aşırı mukoza salgısı, gastroblenori.


marginal : a. 1. Kenara ait; 2. Kenarda meydana gelen, bilicnin kenarında olan, belirsiz şekilde hissolunan, marjinal, marginalis.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


myoneure : n. Kası tamamlayan sinir hücresi, miyonerv.


nympha : n. (pl. nymphae). Vulvadaki küçük dudaklar, labia minora.


ophthalmocopia : n. Göz yorgunluğu, oftalmokopi, astenopi.


orchi(o)- : pref. See: Testis.


paludism : n. See: Paludal fever.


parathyroid : n.&a.1. Tiroid bezi arkasında bulunan dört küçük bezden her biri, paratiroid bezi; 2. Tiroid bezi yakınında, tiroid bezine komu, tiroid bezine bitişik.


pinkness : n. Pembelik.


pyogenic : a. 1. Cerahat yapıcı, piyojen; 2. Cerahat oluşumuna ait.


quinology : n. Kınakına ağacı kabuğundan elde edilen alkaloidlerin yapı, özellik ve etkilerinin incelenmesi.