Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

ontogenesis nedir?

ontogenesis : n. Organizmanın kaynak ve gelişimi, ontojenez.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cannula : n. Vücuda bir sıvı vermek veya bir sıvıyı vücut dışına boşaltmak için kullanılan içi boş tüp, sonda, kanül.


buccoclusion : n. Alt veya üst çene üzerindeki bir grup dişin yanağa doğru çıkıntı yapar şekilde diziliş göstermesi.


cebocephalus : n. Sebosefali gösteren hilkat garibesi.


celom : n. Embriyo'nun gelişimi esnasında oluşan vücut boşluğu.


centrifugation : a. İçinde sıvı bulunan tübün yüksek sür'atle döndürülerek ihtiva ettiği taneciklerin, merkezkaç kuvvetin etkisiyle dibe çöktürülmesi, santrifüj ayırma.


centroplasm : . Sentrozom'un protoplazması, sentroplazma.


cleidarthritis : n. Sternum ile klavikula arasındaki eklemin iltihabı.


congestion : n. Kan toplanması (hücumu), ihtikan, konjestiyon.


glucinum : n. biochem. Se: Beryllium.


habituation : n. İtiyat, alışkanlık, huy edinme.


hard : a. Şiddetli, ağır.


hematopathology : n. Kan hastalıkları bilgisi, hematopatoloji.


hemofuscin : n. Hemoglobin'in parçalanması sonucu açığa çıkan, sarımsı kahverengi demir ihtiva eden bir pigment, hemofüsin.


imagery : n. Çeşitli mental tasvirlerin yeniden hatırlanması.


mental : a. Mentalis: 1. Zihni, akli mantal, bilince ait; 2. Çeneucuna ait.


monospasm : n. 1. Bir kol veya bacakta kendisini gösteren spazm; 2. Belli bir kas veya kas grubunda görülen spazm.


odontoblast : n. Diş yuvası.


perichoroidal : a. Koroidi saran.


phytotoxin : n. biochem. Abrin, krotin, risin ve robin gibi bitki kaynaklızehrili madde, fitotoksin.


rabid : a. & n. 1. Kudurmuş; 2. Kuduza ait.