Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

oophor(o)- nedir?

oophor(o)- : pref. Yumurtalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

biose : n. biochem. See: Sacchapose.


bronchotomy : n. Nefes borusunu açma ameliyatı, bronkotomi.


centipede : n. Chilopoda sınıfına mensup herhangi bir eklembacaklı, özellikle kırkayak.


ebonation : n. Yara içine girmiş kırık kemik parçalarının çıkarılamsı.


endotracheal : n. Soluk boruus içinde.


entero-anastomosis : n. Barsak anastomozu.


explanation : n. İzah etme, açıklama, yorumlama.


hysterorhexis : n. Rahim duvarının yırtılması, uterus rüptürü.


ionium : n. biochem. Toryumdan meydana gelen radyoaktif izotop, iyonyum.


light : n. 1. Işık; 2. (pl.) Hayvan akciğeri.


litms : n. Br çeşit ciğer otundan çıkarılıp asit etkisi ile rengi kırmızılaşan ve alkali etkisi ile tabii rengini alan mavi boya, turnusol.


macrencephalia : n. Beyin büyümesi.


mediolateral : a. Orta ve kenar kısımlarında her ikisine birden ait olan, hem ortayı, hem de kenarı ilgilendiren.


metapophysis : n. Fıkra kemiğinde yurmu çıkıntı, kemik diyafizinin epifiz ile birleşen bölümü, metapofiz.


metrocolpocele : n. Vaginanın düşmesi ile uterusun fıtığı, metrokolposel.


microtia : n. Kulak sayvanının normalden küçük olması, mkirosi.


mucilaginous : a.Erimiş zamk türünden, zamklı, zamka ait.


neurectopia : n. Siniri çıkarma ameliyesi, nevrektopi.


objective : a.&n. 1. Duyulur, hissedilir, idrak edilir; 2. Başkaları tarafından müşahede edilir; 3. Mikroskobun objektifi (adesesi).


premaxillary : a. Maksilla önü, üst çene kemiği önünde bulunan.