Bugün : 03 Temmuz 2020, Cuma

Favorilere Ekle!

opiophagism nedir?

opiophagism : n. Afyonkeşlik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

convertible : a. Değişebilir, çevrileiblir, dönüşebilir.


dysesthesia : n. Duyguların herhangi birinin kaybolması.


ecosystem : n. Canlı organizma ile çevresi arasında karşılıklı ilişki ve etkilerin varlıı esasına dayanan ekolojinin ana kuralı.


elutriation : n. Bir maddenin yıkama ve süzme yoluyla diğer maddelerden ayrılması, birkaç kere yıkama ve süzme yoluyla maddenin yabancı unsurlardan arındırılarak saf hale getirilmesi.


epiphysiolysis : n. Epifizin kemik diyafizinden ayrılması. epifizyoliz.


erythrometer : n. kırmızılık derecesini ölçme aleti, eritrometre.


geneticist : n. Gebelik uzmanı.


teratogenous : a. Fetüs kalıntılarıdan kaynaklanan, teratojen.


ianthinopsia : n. Mor görme hastalığı, iyantinopsi.


ideational : n. Fikir oluşmasıla ilgili, zihnin düşünme yeteneği ile ilgili.


nanosomus : n. Boyca kısalık gösteren kişi, cüce.


neuromechanism : n. Bir organın fonksiyonunun sinir düzeni.


organogenic : a. Organdan kaynaklanan.


osteoma : n. Kemikten müteşekkil tümör, osteom.


pneumothorax : n. 1. Plevra boşluğunda hava veya gaz toplanması, pnömotoraks; 2. Ciğer söndürme, hava verme.


protozoiasis : n. Vücudunda protozoer, cinsinden parazit bulunma.


rhizo : pref. Kök anlamına önek.


scrotocele : n. Skrotum fıtığı.


sensitinogen : n. Vücudu hassas hale getiren antijen.


sphacelation : n. Gangren(leşme).