Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

orthoscope nedir?

orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bradyarthria : n. Konuşmada anormal yavaşlık, konuşamazlık.


carbohemia : n. Kanda normal seviyenin üzerinde karbon dioksit bulunuşu, karbon dioksit'in atılamaması sonucu kanda birikim göstermesi.


carbonization : n. biochem. Kömürleş(tir)me.


chylopericardium : n. Perikart boşluğunda kilüs bulunuşu.


compact : a.&n. 1. Tıkız, kesif, kompakt, compactus; 2. Kompres.


dysthymia : n. Ürkeklik, fobi, marazi melankoli, zihni ıstırap.


echinococcus : n. Köpek ve kurtlarda ve nadiren de kedilerde bulunan bir parazit olup larvları Hidatit adı ile tanınırlar ve hemen bütün memelilerin vücudunda büyüyerek kistler yaparlar.


globulous : a. Küre şeklinde, yuvarlak.


habitual : a. İtiyadi, alışkanlığa bağlı, habitüel.


imperfect : a. Kusurlu, eksik, yetersiz.


iridoavulsion : n. İris'i tutunduğu çevre oluşumlardan ayırarak tümüyle çıkarma, bu amaçla yapılan ameliyat.


mesocyst : n. Safra kesesini karaciğere bağlayan periton kıvrımı, mezosist.


microphobia : n. Marazi mikrop korkusu, mikrofobi.


myodynia : n. See: Myalgia.


odontotechny : n. See: Dentistry.


oestradiol : n. Bir tür oestrogen, amenore, kraurosis, menopoz tedavisinde ve diğer oestrogen yetmezliğine bağlı durumlarda kullanılır.


ovalis : a. Yumurta şeklinde, oval.


pentolysis : n. pentozun ayrışması veya parçalanması, pentoliz.


perimyelography : n. Omurilikte araknoid altı boşluğuna kontrast maddesi zerkettikten sonra radyografi yapılması.


postulate : n. İspata gerek duyulmaksızın var sayılan esas,kaziye.