Bugün : 15 Temmuz 2018, Pazar

Favorilere Ekle!

orthoscope nedir?

orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

chiloropexia : n. Vücutta fazla miktarda klor tutulması.


condroid : a. Kıkırdak gibi, kıkırdaksı.


erythropia : n. kırmızı görme, tüm cisimlerin kırmızıya çalar renkte görülmesiyle belirgin görme bozuklğu.


funicular : a. Fonikül (funiculus) e ait, foniküler.


gastrocolostomy : n. Mide ile kolon arasında anastomoz yapılması, gastrokolostomi.


term : n. 1. Had, hudut, sınır; 2. Belirli bir sürenin (özellikle gebelik) sona ermesi.


hystera (g) : n. Dölyatağı, rahim, uterus.


lubricity : n. Kayganlık.


lymphadenopathy : n. Lenf bezleri hastalığı.


mesosalpinx : n. Fallop tübü (tuba uterina)'nü örten periton kıvrımı, mezosalpenks.


metropathy : n. See: Metropathia.


myatonia : n. Kas atonisi, miyatoni.


myoparalysis : n. kas felci, miyoparalizi.


oronasal : a. Ağız ve buruna ait.


pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.


pathological : a. 1. Patoloi ile ilgili; 2. Normal dışı seyir gösteren, hastalık işareti olan, marazi, patolojik.


percolate : v. n. 1. Süzmek, filtredeng eçirmek; 2. Süzülmek, sızmak, 3. Süzülen eriyik.


scaler : n. Diş taşını ve kefekisini temizleyen alet.


sociomedical : n. Sosyoloji ile alakalı tıp sornlarını ilgilendiren.


splenogenic : a. Dalaktan kaynaklanan, dalaktan gelişen.