Bugün : 19 Şubat 2019, Salı

Favorilere Ekle!

orthoscope nedir?

orthoscope : n. Gözün dibini ve diğer bazı organları karanlık odada aydınlatma usulü ile muayene etme aleti, ortoskop.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromine : n. biochem. Br Sembolü ile bilinen atom no:35 ve atom ağırlığı; 80 olan kimyasal element, brom.


cardiodynia : n. Kalb bölgesinde hissedilen ağrı, kalb ağrısı.


dermatolysis : n. Kalınlaşan derinin kıvrımlra halinde sarkma göstermesi hali, gevşek deri, sarkık deri.


effervesce : n. Köpürmek, eridiği zaman küçük gaz kabarcıkları çıkarmak.


fetoplacental : a. Fetus ve plasentaya ait.


hemadynamometer : n. kan basıncını ölçme aleti, hemadinamometri.


hemispasm : n. Yarım spazm.


heterosis : n. Ana ve babadan daha kuvvetli bir yavru meydanag elişi.


hydropneumothorax : n. Pleura boşluğuna sıvı sızması ile birlikte meydana gelen pnömotoraks olayı.


intraintestinal : a. Barsak içi,barsak içinde.


loxophthalmus : n. Şaşılık. See:Strabismus.


nephrosis : n. Böbrek tubuluslarının dejenerasyonu ile karakterlenmiş böbrek hastalığı, nefroz.


neurilemmitis : n. Nevrilem iltihabı, nevrilemit.


neuromalacia : n. Sinirlerin yumuşaması, nevromalasi.


oothecectomy : n. Yumurtalığın ameliyatla çıkarılması.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


perforans : a. see: perforating.


phobic : a. 1. Aşırı korku (fobi) ile ilgili; 2. Aşırı korku (fobi)'nun sebep olduğu, aşırı korkuya bağlı.


pneumoretroperitoneum : n. Periton arkası boşluğnuda hava bulunması veya hava zerkedilmesi.


potentiometer : n. Elektrik kudretini ölçme aleti, Potansiyometre.