Bugün : 20 Eylül 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

osteoblast, nedir?

osteoblast, : n. Kemik dokusu oluşturan hüre, osteoblast.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


gastroatonia : n. Mide kaslarının normal tonüsünü kaybetmesi, mide atonisi.


graduation : n. 1. Ölçü bardağı üstündeki işaret, 2. tedricen değişme.


intentio : n. Yaranın kapanma tarzı.


hemodilution : n. Kanda, eritrositlere oranla plazma hacmının artması, kanın sulanması, hemodilüzyon.


lithocystotomy : n. Mesaneden taş çıkarma ameliyatı.


mineral : a.Än. 1. Madeni, mineral; 2. Madenli; 3. Maden, mineral; 4. Maden filizi; 5. Madeni cisimler.


monophobia : n. Yalnızlıktan korkma, yalnızlık korkusu, monofobi.


morbilli : n. Kızamık.


olecranarthropathy : n. Dirsek eklemi hastalığı.


osteal : a. Kemikli.


osteological : a. Osteolojiye ait.


otography : n. 1. Kulağın anatomi ve fizyolojisini belrileme, kulağı tanımlama; 2. Kulak üzerine yazılmış bilimsel eser.


otology : n. Kulak ve kulak hastalıkları bilgisi, kulakbilim, otoloji.


pelvirectal : a. Pelvis ve rektum'la ilgili.


pleonemia : n. Vücudun bir kısmında kan hacminin çoğalması, pleonemi.


porencephalous : a. Porensefali ile vasıflı.


porta : n. (pl. portae). Kapı.


ptomaine : n. biochem. Çürümüş hayvani ve nebati maddelerden çıkarılan zehirli veya zehirsiz kalevi maddelerdenbiri.


ramification : n. Dallanma.