Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

ovate nedir?

ovate : a. See: oval.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bursa : n. (pl. bursae). Kese, torba, burs (Vücudun özellikle birbirine sürtünen organları arasında bulunup aşınmalarına engel olur).


cestodology : n. Sestod (tenya)'ları konu alan bilim dalı, sestodoloji.


chemosis, : n. Bulber konjunktivada görülen şişlik veya ödem.


corpse : n. Ceset


cystitis : n. Mesane iltihabı, sistit.


dermatorrhagia : n. Cilt (deri) kanaması, dermatoraji.


divalent : a. İki değerli, çift değerli (Element'in birleşme değeri hakkında).


gaze : v. & n. 1. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakmak; 2. Gözü belli bir noktadan ayırmaksızın bakış, dik bakış.


subgroup : n. 1. Bir grubun daha ufak taksimatı; 2. İkinci derecede grup.


hypobaropathy : n. Düşük hava basıncına maruz kalış sonucu, vücuda giren oksijen miktarında azalmanın sebep olduğu bazı belirti ve bozukluklarla belirgin patolojik durum. Deniz seviyesinden oldukça yükseğe çıkıldığında gelişir.


keno- : Boş anlamına önek.


leukorrhea : n. Vaginadan gelen beyazımtrak akıntı.


mesencephalic : a. Orta beyine ait.


panniculitis : n. Yağ kıtığı tabakası iltihabı, panikülit.


peotomy : n. Penis'in ameliyatla çıkarılması.


prussic : a. biochem. Kiyanus nevinden, kiyanusi.


reunient : a. Birleştirici, reuniens.


shaking : n. sarsılma, titreme, özellikle titreşim yapıcı araç ile gerçekleştirilen bir masaj şekli.


syncytioma : n. Uterus duvarının büyük sinsisyum hücreleriyle enfiltre olması ile müterafık tümör.


synovialoma : n. Sinovya zarı tümörü.