Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

pachynsis nedir?

pachynsis : n. Kalınlaşma.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharotomy : n. Göz kapağına kesit yapma, göz kapağını bistüri ile yarma.


cholerine : n. 1. Kolerin: Hafif kolera, yaz kolerası; 2. Kolera başlangıcı; 3. Koleranın sirayet sebebi.


clutton's joints : n. Eklemlerde simetrik olarak görünen ağrısız şişlik.


condylotomy : n. Kondil'e kesit yapma.


dejecta : n. Dışkı, feçes.


dol : n. Ağrı birimi, ağrının şiddetini belirtmede kullanılan ünite.


fascia : n. (pl. fasciae). Akzar, fasya.


gonecyctis : n. Seminal vezikül.


hematozoa : n. Kandaki parazitler.


hyps(o) : pref. Yükseklik, irtifa, boy.


ketoplastic : a. Keton cisimciklerinin oluşmasına sebep olan.


luteal : a. Corpus luteum'a ait.


methicilin : n. Penisiline direnç gösteren mikroorganizmalar üzerinde etkili olan yarı sentetik bir penisilin.


monomicrobic : a. Tek mikroptan ileri gelen, tek mikroba ait, monomikrobik.


morulation : n. Morula adı verilen hücre kümesinin oluşması.


muscularity : n. Adalelik, çok kuvvetlilik.


myosalpingitis : n. Fallop tübü kas tabakası (myosalpinx)'nın iltihabı, miyosalpenjit.


oodeocele : n. Tıkayıcı fıtık.


oxonomeia : n. See: Acetonemia.


pelycalgia : n. Pelvis'te hissedilen ağrı, pelvis ağrısı.