Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

palindromia nedir?

palindromia : n. Tekerrür, nüksetme (hastalık, v.s.), palendromi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

ceroma : n. Yumuşama ile belirgin dejenerasyon gösteren tümör (Balmumu yapı ve kıvamı gösterir).


lunis : n. İlye, kaba et bölgesi (See: Buttocks).


conglomeration : n. Bir araya toplanma, küme haline gelme, yığılma.


dichiria : n. Elin çift oluşu ile belirgin doğuştan anomali.


dope : n. 1. Herhangi bir uyaryıcı veya uyuşturucu ilaç; 2.Uyarıcı veya uyuşturucu ilaç vermek; 3. Uyuşturucu madde kullanan kişi.


enteropathy : n. Barsak hastalığı, enteropati.


uteroscope : n. Rahim içini muayeneye yarayan alet.


hydroma : n. 1. Vücutta herhangi bir kese içinde sıvı toplanmasından oluşan şişlik, hygroma; 2. İçinde su veya sulu madde bulunan tümör veya kist.


hypomenorrea : n. Adetin eksik olarak görülmesi, aybaşı kanı noksanlığı.


interspinous : a. Processus spinosuslar arasında yer alan, özellikle omurlardaki bu ismi taşıyan çıkıntıların arasında bulunan.


lymphopenia : n. Kanda lenfositlerin azalması, lenfopeni.


opsomania : n. Belirli bir cins gıdaya aşırı düşkünlük, opsomani.


opsonin : n. Normal kan serumunda bulunan ve bakteriler üzerine tesir ederek bunları fagositoza hazırlayan termolabil madde, opsonin.


orchiditis : n. Testis iltihabı, orşidit.


orthognathic : a. Ortognatiye ait.


otic : a. Kulağa ait,oticus.


panic : a. Panki, korku ile telaşa kapılma.


parenchymatitis : n. Parenkima iltihabı, parenkimatit.


photograph : n. Fotoğraf.


picrate : n. biochem. Pikrik asidin tuzu, pikrat.