Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

palpebral nedir?

palpebral : a. Göz kapağına ait, palpebralis.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cache : n. Işınlamada, radyoaktif maddenin, içine konulduğu kurşundan, tepesi açık, koni şeklinde muhafaza.


commensalism : n. Farklı iki organizmadan birinin faydalandığı diğerinin ise, bu durumdan etkilenmediği müşterek yaşama şekli.


diaminuria : n. İdrarda diamin'lerin bulunuşu.


digenetic : a. Yaşam süreci esnasında hem eşeyli hem eşeysiz üreme devresi gösteren.


elasticin : n. biochem. See: Elastin.


exanthematous : a. 1. Ekzantem'le ilgili; 2. Ekzantem gösteren; 3. Ekzantem tabiatında, ekzantem'e benzeyen.


excochleation : n. Bir boşluğun kazınması.


intention : n. 1. Yaranın iyileşmesi, yara kenarlarının birbirine bitişmesi; 2. Zihinde yapılması kararlaştırılmış şey, amaç, maksat, niyet.


hypnotism : n. Sun'i uyutma, hipnotizma.


intrahepatic : a. Karaciğer içinde.


laryngotomy : n. Gırtlak ameliyatı, larengotomi.


meniscitis : n. Diz eklemi yarımay şeklindeki kıkırdağın iltihabı.


microcythemia : n. See: Microcytosis.


muciferous : a. Mukoza salgılayan, mukoza ifraz edici.


neopathy : n. Yeni hastalık, neopati.


obtusion : n. Hissizleşme, (ses) duyarlığın kaybolması, duygu körlenmesi.


orthodiagraphy : n. Paralel röntgen ışınları ile organların özellikle kalbin perspektif hatalradan korunarak resminin alınması, ortodiyagrafi.


peeper : n. Soyunan kadınları veya cinsel ilişkileri gizlice seyreden kimse, dikizci.


pleochroic : a. Değişik yönlerden bakıldığında farklı renkler gösteren.


propylaraben : n. biochem. Antiseptik beyaz bir toz (10H12O3).