Bugün : 21 Ocak 2020, Salı

Favorilere Ekle!

panatrophy nedir?

panatrophy : n. Çeşitli kısımların atrofisi, panatrofi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopericarditis : n. Kalbte kas (myokart) ve seroza (perikart) tabakalarının beraber iltihabı.


cervicocolpitis : n. Uterus serviksi ve vagina'nın müştere kiltihabı.


choked disc, : n. Herhangi bir sebepten dolayı, göz sinir ve damarlarının göze girip çıktıkları yerde bulunan diskin bulanıklaşması eya tıkanması.


cohere : v. 1. Birbirine yapışmak, birbirine tutunmak; 2. Birbirine uygun olmak, birbirini tutmak.


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


decerebration : n. 1. Beyinin çıkarılması; 2. Omuriliğin beyin seviyesinde kesilmesi.


descending : n. İnen, aşağıya doğru seyir gösteren.


endotheliitis : n. Endotelyum iltihabı.


flufenamic acid : n. Steroid yapısında olmayan, anti-enflamatuvar antipiretik bir ağrı kesici madde.


lactosuria : n. İdrarda laktoz bulunması, laktoz işeme, laktosüri.


subfamily : n. Hayvan ve bitkierin sınıflandırılmasında aile ile cins arasında yer alan grup, alt-familla, alt-aile.


infarct : n. Enfarktüs.


lymphadenitis : n. 1. Lenf düğümü iltihab, lenfadenit, adenolenfit; 2. Altçene lenf bezlerinin had veya kronik iltihabı.


metopagus : n. Alınlarından birbirine yapışık ikiz hilkat garibesi.


micro-angiopathy : n. Kan damarlarındaki bazal membranın kalınlaşması ve katalr oluşturması.


pectenosis : n. Tarak sertleşmesi.


piptonychia : n. Tırnakların gevşeyip ayrılması, tırnak dökülmesi.


radiodontia : n. Diş ve diş dokularının radyografisi.


rectococcygeal : a. Rektumv e koksiks ile ilgili.


reinversion : n. İçi dışına çevrilmiş birb organın tekrar normal haline gelmesi veya getirilmesi.