Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pancreaticogastrostomy nedir?

pancreaticogastrostomy : n. Pankreas ile mide arasında anastomoz yapılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

branchial : a. İnsan embryosunun boyun kısmında, her iki tarafta meydana gelen ve ileride ağız, burun ve kulak kısımlarını meydana getirecek olan çatlak ve yarıklara ait olan, bunlarla ilgili.


cholecystography : n. Safra kesesi radyografisi.


choroidal : a. Choroid (choroiden) ile ilgili.


costotome : n. Kaburgayı kesmede kullanılan bistüri.


defecation : n. Dışkının dışarı atılması, defihacet.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


electrobiology : n. Canlı organizmaların elektrikle münasebeti ilmi, elektro-biyoloji.


emesis : n. Kusma.


epimenorrhea : n. Menstruasyonun sık olması, sık sık adet görme.


hypercholesterolemia : n. Kanda kolesterol fazlalığı.


hyperonychia : n. Tırnakların büyümesi, tırnak hipertrofisi.


incipient : a. Başlayan.


infarct : n. Enfarktüs.


isodynamia : n. Eşit kudrette olan, izodinami.


myohemoglobinuria : n. İdrarda miyoglobin bulunması.


nonprotein : n. Protein dışı herhangi bir madde.


osmesthesia : n. 1. Koku hassasiyeti; 2. Kokuları ayırdedebilme yeteneği.


oval : a. Yumurtamsı, yumurta şeklinde, beyzi, oval, ovalis.


parotis : n. Kulakaltı tükürük bezi, parotid bezi.


ped- : pref. 1. Çocuk anlamına önek; 2. Ayak anlamına önek.