Bugün : 17 Şubat 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pancreaticosplenic nedir?

pancreaticosplenic : a. Pankreas ve dalak'la ilgili.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiovascular : a. Kalbe ve kan damarlarına ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


costopleural : a. Kaburgalar ve göğüs zarı ile ilgili.


dextrocardia : n. Kalbin, thorax boşluğunda, sağ tarafta bulunması.


disulphide : n. biochem. Disülfür, bir element ile iki atom kükürtten bileşik bir madde.


erogenous : a. Cinsel heycan (veren), erojen.


externalization : n. Bilinçaltı çatışmaların bilinç üstüne çıkarak dışa aksetmesi.


fibra : n. (pl. fibrae). Lif.


giggling : n. kıkır kıkır gülme (Bazı akıl hastalarında görüldüğü gibi).


hexoestrol : n. Stilboestrole benzer özellikleri olan ve aynı amaçla kullanılan sentetik bir madde.


hyponatremia : n. Kandaki sodyum seviyesinin azalması.


ilium : n. İlye kemiği, (kalça kemiğinin bir parçası) os ilium.


logokophosis : n. Kelime sağırlığı, konuşmayı duymama.


metrorrhagia : n. Adetle ilgisi olmayan uterus kanamaları, metroraji.


osmics : n. 1. Kokubilim; 2. Koklama duyusu ilmi.


patelliform : a. Patellabiçim, dizkapağı şeklinde.


perineoplasty : n. Perinenin plastik tamiri, perineoplasti.


prochoresis : n. Midede kısmen sindirilen gıdalardan organın peristaltik hareketleriye pilor'dan geçerek sindirim kanalı boyunca aşağıya doğru sevkedilmesi.


prosopotocia : n. Doğumda yüz ile geliş.


scabicide : n. Uyuz etkeni (Sarcoptes scabiei)'ni öldürücü ilaç.


septal : a. Septuma ait.