Bugün : 19 Ocak 2020, Pazar

Favorilere Ekle!

pancreatogenic nedir?

pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cardiopulmonary : n. Kalbe ve akciğere ait olan, her ikisini de ilgilendiren.


cotisol : n. Hidrokortizon hayat için gerekli olan bir adrenal kortikosteroidi.


cystectasia : n. 1. Mesane'nin genişlemesi; 2. Taşı çıkarmak amacıyla mesane boynunun genişletilmesi, bu amaçla yapılan ameliyat.


defemination : n. Kadınlık vasıflarından mahrumiyet


gnathocephalus : n. Başın çeneler dışında hiçbir kısmının gelişmemiş oluşuyla belirgin hilkat garibesi.


hematomyelia : n. Omurilikte kanama, hematomiyeli.


hydromeningocele : n. Kafatası üzerindeki bir açıklıktan beyin zarlarının veya omurga üzerindeki bir açıklıktan omurilik zarlarının, içi serebrospinal sıvı ile dolu kese şeklinde dışarı taşması, hidromenengosel.


hygrometry : n. Havanın rutubet derecesini ölçme bilimi.


inframandibular : a. Mandibula altında.


leukoerythroblastosis : n. Kanda gerek löksit gerekse eritrositlerin genç şekillerinin artışı ile belirgin, anemi'nin de eşlik ettiği patolojik durum, lökoeritroblastoz.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


mosquito : n. Kan emici bir sinek, sivrisinek.


orbiculus : n. (pl. orbiculi). 1. Çevre; 2. Dairecik, küçük disk.


orotherapy : n. 1. Kesilmiş sütteki suyun tedavi maksadı ile kullanılması, masıl kürü; 2. Serum tedavisi.


otocatarrh : n. Kulak nezlesi.


oxycinesia : n. Hareket halinde duyulan ağrı.


permeable : a. Nüfuz edebilen, içine geçilebilir, nüfuz edilir.


polycyesia : n. Çoğul gebelik.


population : n. Nüfus, ahali. C3 poplation,Aklen veya bedenen sakat (kusurlu) olan kişiler.


pustulant : n. & a. 1. Sivilceler meydana gelen bir ilaç; 2. Sivilcelendiren, kabarcık meydana getiren.