Bugün : 17 Eylül 2019, Salı

Favorilere Ekle!

pancreatogenic nedir?

pancreatogenic : a. Pankreas'tan gelişen, pankreas'tan kaynaklanan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bismuth : n. biochem. Bi sembolü ile bilinen atom no: 83 ve atom ağırlığı: 209 olan kimyasal element. Tuz ve terkipleri ishali tedaviye yarayan madeni bir element. bizmut (frengi için enjeksiyon olarak da kullanılır).


bridge : n. Diş köprüsü, briç.


crusted : a. Kabuk bağlanmış.


dextrocular : a. Sağ gözü ile sol gözüne oranla daha iyi gören.


esophagostenosis : n. Yemek borusunun daralması.


excitableness : n. Tahriş yeteneği.


glutathione : n. biochem. Bitki ve hayvan dokularında oksijen taşıyıcı olarak rol oynayan bileşik cisim, Glütasyon, kanda kimyasal bir madde.


harelip : n. Tavşan dudağı, üstdudakta bulunan bir veya iki taraflı konjenital yarıklar.


hemophoric : a. Kan taşır, hemoforik.


hypersialosis : n. Salya artması.


hypoglossal : a. Dil altında bulunan, dil altı.


ileosigmoidostomy : n. İleum ile sigmoid dirseği arasında anastomoz yapılması, ileosigmoidostomi.


iridotome : n. İris'e kesit yapmada kullanılan özel bistüri.


lymphangitis : n. Lenf damarı iltihabı, lenfanjit.


mastoidotomy : n. Mastoid sinüsü ameliyatı, mastoidotomi.


mastoplasty : n. Meme plastik ameliyatı.


otoscope : n. Kulak muayene aleti, otoskop.


pilonidal : a. Bir saç yuvası ihtiva eden, içinde saç yuvası bulunan.


ramify : v. Dallanmak, kollara ayrılmak, dal budak sarmak.


rat : n. Fare, sıçan.