Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

pandiculation nedir?

pandiculation : n. Esneme ve gerinme hareketi, pandikülasoyn.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

choriomeningitis : n. Beyni zarları ve choroid plexus'un lökosit enfiltrasyonu ile belirgin iltihabı.


cyllosis : n. Ayakta herhangi bir şekil bozukluğu, özellikle yumru ayak.


cytoplasty : n. Mesane ile ilgili herhangi bir estetik ameliyat.


diuril : n. Chlorothiazide'in müstahzar adı.


erythroblast : n. Hemositoblast'dan sonra gelen en genç kırmızı seri hücreis.


ethylene : n. biochem. Etilen (C2H4 veya CH2:CH2).


fungi : n. Mantarlar, mantar, küf, maya gibi klorofilsiz bitkisel mikro-organizmalarla kökü, sapı, dal ve yaprakları bulunmayan klorofilsiz basit bitkileri içine alan, sınıf.


galenicals : n. 1. Bitkisel ilaçlar, ot ve bitkilerden hazırlanan ilaçlar; 2. Belli bir formüle göre hazırlanan ilaçlar, özellikle Galen'in tarif ettiği formüllere göre hazırlanan ilaçlar.


intermaxillary : a. Maksillalararası.


hybridize : v. Melez olarak yetiştirmek.


hyponychium : n. Tırnakaltı.


iridolysis : n. İris'i çevresindeki patolojik yapışıklıklardan ayırma, bu amaçla yapılan ameliyat.


kimmelstiel-wilson syndrome : n. Diabetiklerde görülen interkapiler glomeruloskleroz.


mate : n. 1. Eş, karı veya koca; 2. Çiftleştirmek, çiftleşmek.


myelogonic : a. Miyelogona ait.


organoscopy : n. Karın duvarından sokulan ucu ışıklı alet (endoskop) aracılığıyla karın organlarının gözle muayneesi, organoskopi.


pasta : n. See: Paste.


per os : Ağız yolu ile, ağızdan peroral.


pharyngotonsillitis : n. Yutak ve bademciğin iltihabı.


photometry : n. Işık kuvvetini ölçme usulü (bilgisi), ışık kuvvetinin ölçülmesi, fotometri.