Bugün : 24 Nisan 2018, Salı

Favorilere Ekle!

panniculitis nedir?

panniculitis : n. Yağ kıtığı tabakası iltihabı, panikülit.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromatology : n. Gıdalar ve beslenmeyi konu alan bilim dalı.


circumnuclear : a. Çekirdek çevresinde, çekirdeği çevreleyen.


cordate : a. See: cordiform


deaf-mutism : n. İşitme ve konuşma yeteneğinin olmayışı, sağırlık ve dilsizliğin birarada bulunuşu.


enteroplexy : n. Kesik barsak kenarlarının ağız ağıza birleştirilmesi.


ependymocyte : n. Ependim hücresi, ependimosit.


extracardiac : n. Hücre dışında cereyan eden, hücre dışında ortaya çıkan.


excrement : n. Feçeş dıskı.


gynoplasty : n. Kadın üreme organları üzerinde yapılan herhangi bir estetik ameliyat.


hyperthymism : n. timus bezinin aşırı çalışması, timüs bezindeki aşırı faaliyet sonucu meydana gelen patolojik durum.


kinematics : n. Hareket bilimi, kinematik.


lymphatogenous : a. Lenf kanalları veya lenf vasıtasiyle taşınan, lenfatojen.


meatal : a. Meatus ile ilgili.


melanosome : n. Melanositler tarafından oluşturulan küçük melanin taneciklerinden her biri, melanozom.


metasternum : n. Sternumun hançersi çıkıntısı.


oculogyration : n. Gözküresinin oynaması.


osmification : n. Osmiyum veya ozmik asitle muamele ederek boyama (histoloji tekniğinde olduğu gibi).


oxyhydrogen : n. biochem. Oksijen ile hidrojen eriyiği.


piorthopnea : n. Aşırı şişmanlığa bağlı olarak yatış durumunda solunum güçlüğü görülmesi, şişman kimselerde sırt üstü yatış durumunda beliren nefes darlığı hali.


rarefy : v. 1. Yoğunluğunu azaltmak, hafifletmek, basıncını düşürmek; 2. Yoğunlukca azalmak,hafiflemek, basınca düşmek.