Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

paramastoid nedir?

paramastoid : a. Temporal kemiğin mastoid çıkıntısı yakınında, mastoid çıkıntıya bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cestode : n. Barsak şeridi.


comminuted : a. Parçalanmış.


detoxify : v. See: Detoxycate.


epicranial : a. Kafatası üzerindeki deri ile ilgili, baş derisine ait.


extraventricular : a. Ventrikül dışında.


jury-mast : n. Omurganın göğüs bölümü ve başa destek olma amacıyla,özellikle belkemiği tüberkülozu veya omurga t ravmalarında kullanılan tesbit edici araç.


lobulose : a. Küçük loblardan oluşan, küçük loblara ayrılmış.


lymphadenotomy : n. Lenf düğümü ameliyatı, lenfadenotomi.


manducation : n.Çiğneme.


monoblepsia : n. Tek renk görme, monoblepsi.


omo- : prof. Omuzla ilgili.


opalescent : a. Opal veya sedefte olduğu gibi renkleri dağınık ve mat gösteren.


osmol : n. Ozmotik basıncı ifade için kullanılan birim, osmotik basınç ünitesi.


outlimb : n. Kol veya bacağın uç kısmı.


pachy- : pref. Kalın, kalınlaşmış.


para-oespohageal : a. Yemek borusunun yanında yer alan.


pia-arachnoid : n. Pia mater ve arachnoid (arachnoidea)'e birarada verilen isim.


plantigrade : a. İnsan ve ayı gibi bütün tabanına basarak yürüyen.


ponticulus : n. (pl. ponticuli). Köprücük.


scutulum : n. (pl. scutula). Favus kabuğu.