Bugün : 21 Ocak 2019, Pazartesi

Favorilere Ekle!

parametropathy nedir?

parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brucellosis : n. Enfektif bir retikülosis, insanlarda Brucella tipi bakterilerden birisiyle meydanag elen yaygın enfeksiyon.


chemoantigen : n. biochem. Antijen yerine geçebilen kimyasal bileşim.


cysticercosis : n. Tenya larvalarının vücutta yerleşmesi.


diphtheroids : n. Difteri basiline benzemekle beraber birçok bakımlardan ondan farklı, genellikle patojen olmayan basil grubu.


erythromycin : n. Penisilin'e benzer etkiye sahip bir antibiyotik, eritromisin.


etiologic : a. 1. Etyoloji ile ilgili; 2. Hastalık sebebiyle ilgili.


exocolitis : n. Kolonun dış tabakasının iltihabı, eksokolit.


gastroenterologist : n. Mide barsak hastalıkları mütehassısı.


hypostatic : a. 1. Hipostaz'la ilgili, 2. Hipostazg österen; 3. Hipostaz'ın sebep olduğu hipostaz'a bağlı.


lipohemia : n. Kanda yağ oluşumu, lipohemi.


magnesia : n. biochem. Magnezyum oksit, magnezya (Mgo).


meningocyte : n. Meninks histiyositi, menengosit.


onychophyma : n. Tırnak kalınlaşması veya büyümesi.


optics : n. Görme ve ışıkbilimi, optik.


papulosis : n. See: Papulation.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


paragenesis : n. Melezlik.


perfusion : n. 1. Üzerine veya içine dökme, 2. Sıvı şeklindeki ilaçları vücuda verme.


perisaplingitis : n. Salpenks (tuba)'ı saran dokuların iltihabı, perisalpengjit.


phonomyography : n. Kas kasılmasından meydana gelen seslerin kaydedilmesi.