Bugün : 21 Haziran 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

parametropathy nedir?

parametropathy : n. Parametrium'u tutan herhangi bir hastalık.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

dicephalous : a. İki başlı olan.


diffusion : n. a) Başka başka yoğnulukları olan gazlarla sıvıların birbirlerine temas ettikleri zaman, her iki taraftak iyoğunluk eşit olana kadar birbiriyle karışması, b) Diyaliz.


frontooccipital : a.Frontal ve oksipital kemiklerle ilgili.


gestaltism : n. Algılanan unsurların zihinde, parçalara ayrılamayan bütün halinde oluştuğunu kabul eden görüş, gestalt teorisi.


intelligible : a. Anlaşılır, idrak edilebilir, seilebilir.


hypomotility : n. Hareketlerin azalması, örneğin mide ve barsak hareketlerinin daha az olması.


intramural : a. Bir organın duvarları (cidarları) içinde bulunan, duvariçi.


member : n. Kol ve bacak gibi vücut parças4.


myelolymphocyte : n. Normalden küçük ve anormal lenfosit, miyelolenfosit.


nonparous : a. Doğum yapmamış çocuk doğurmamış.


nonviable : a. Yaşamaz, ömürsüz.


orthodontics : n. See: Orthodontia.


parablepsia : n. See: Parablepsis.


postmediastinal : a. Mediastinum arkası, mediastinum'un arkasında.


prednisone : n. biochem. Cortison'un eksik hidrojenli bir türevi.


psycholeptic : a. Zihni sukunete sevkedici, ruhsal gerilimi azaltıcı.


pullulation : n. Tomurcuklanma şeklinde gelişme.


reciprocation : n. İki şey arasındaki, birbirinin görevini tamamlar şekilde karşılıklı etki veya ilişki.


solubility : n. Suda erime yeteneği, eriyebilme.


stelelctomy : n. Yıldız gangliyonunu kısmen çıkarma ameliyatı.