Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

parasacral nedir?

parasacral : a. Sakrum yakınında, sakrum'a komşu, sakrum'a bitişik.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blepharospasm : n. Göz kapağı kaslarında görülen spazm.


formication : n. Deri üzerinde karınca yürüme hissi.


glissonitis : n. Glisson kapsülü iltihabı, glisonit.


interdental : a. Dişlerarası.


hepaticopancreatic : a. Karaciğer ve pankreas'la ilgili.


languor : n. 1. Halsizlik, dermansızlık, bitkinlik; 2. Gevşeklik, uyuşukluk, ağırlık, isteksizlik.


metabolism : n. Canlı maddelerde daimi olarak vukua gelen kimyasal değişiklik, metabolizma.


methionine : n. biochem. Kükürtlü ve esansiyel bir aminoasit, metionin.


osteoblast : n. Kemik hücresi (osteosit)'ni oluşturacak öncü hücre, genç kemik hücresi.


pancreatectomy : n. Pankreası kesip çıkarma ameliyesi, pankreatektomi.


pericranitis : n. Kafatası zarı (perikran)'nın iltihabı.


phon- : pref. Ses, seda anlamına önek.


phonetics : n. Sesler ilmi, sesbilim, fonetik.


phonopsia : n. Ses duymanın görme duyusuna dönüşmes,i fonopsi.


preanesthetic : a. 1. Anesteziden önce, anestezi amacıyla verilen ilaç (morfin v.s.).


proximate : a. Takribi, hemen hemen, en yakın.


psychotropic : a. Beyin hücreleri üzerinde özel etki sabihi olan.


pyosis : n. Cerahat oluşumu, cerahatlanma.


riboflavin : n. biochem. B2 vitamini, sarı bilüri toz (C17H20N4O6).


systolometer : n. Kalbin kasılma gücünü ölçen alet.