Bugün : 23 Mart 2019, Cumartesi

Favorilere Ekle!

partner nedir?

partner : n. 1. Herhangi bir şey (dans, oyun, yürüyüş v.s.)'de kişiye eşlik eden kimse, eş; 2. Karı veya koca.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

blackout : n. Beyin dolaşımındaki yetersizlik nedeniyle gelişen kısa süreli bilinç kaybı, bilinç kararması.


comma : n. Virgül


diacid : n. biochem. İki hidroksil grubu ihtiva eden bir bileşim.


dichotomy : n. Çatallı olma, iki kısma bölünmüş olma.


dysbarism : n. Hava basıncında ani değişime maruz kalışın sebep olduğu hal, özellikle normalden düşük hava basını ile karşılaşan vücutta, bazı belirtilerle karakterize durum (Bends'in hafif şekli).


gelmesine : n. biochem. Gelsemum'dan çıkarılan bir alkaloid (C2OH22N2O2).


gonepoietic : a. 1. Meni oluşmasıyla ilgili; 2. Meni oluşmasını uyarıcı.


hexamethonium bromide : n. İlk bulunan ganglion blokerlerinden biri.


hymenectomy : n. Himeni kesip çıkarma ameliyesi.


hypoprothrombinemia : n. Kanda protrombin noksanlığının mecut olması.


instillator : n. Herhangi bir boşluğa damla damla sıvı akıtma amacıyla kullanılan alet.


interparietal : a. Pariyetal kemiklerarası.


kink : n. 1. kanal veya kordon şeklindeki organın herhangi bir yerinde meydana gelen anormal bükülme, kıvrılma veya dirseklenme; 2. Genellikle boyun veya sırt kaslarında görülen ağrılı kasılma hali, tutulma.


modiols : n.Cochlea ortasındaki kemik kısmı, modiyolus.


monogenous : a. Eşeysiz (asexual) olarak meydana gelen, monojen.


osculation : n. Müşterek özellikleri olma (See: anastomosis).


paraphilia : n. Cinsel sapıklık, parafili.


parasexuality : n. Cinsel sapıklık.


preoptic : a. Optik lopların önünde olan.


protozoacide : n. Protozoerleri yo eden.