Bugün : 30 Mart 2020, Pazartesi

Favorilere Ekle!

pathopsychology nedir?

pathopsychology : n. Hastalık psikolojisi.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

brachycephalic, brachycephalous : a. Kısa kafalı (Önden arkaya çapı kısa olan kafa), brakikefal.


breech : n. Kalça, but.


burial : n. Gömme, ölü gömme.


chemoantigen : n. biochem. Antijen yerine geçebilen kimyasal bileşim.


cholangiography : n. Safra yollarının radyografiis.


craniostenosis : n. Kafatası kemikleri arasındaki sütürlerin erken kapanması nedeniyle kafatasının daralması hail.


crown : n. 1. Dişin gözle görünen kısmı; 2. Diş kronu veya kapağı.


dehydro-androsterone : n. biochem. Erkek idrarından elde edilen androjen bileşim.


elation : n. Taşkınlık derecesinde aşırı memnuniyet hali, neşe ve sevinçten coşma (Duruma göre normal veya anormal olabilir).


emetism : n. "Ipecac" bitkisinden zehirlenme.


euthanasia : n. 1. Acı çekmeksizin ölüm, ağrısız ölüm; 2. Hayatından ümit kesilen veya tedavisi imkansız hastanın, ağrı ve acı duymaksızın ilaçla öldürülmesi.


gynandromorphism : n. Vücudun çeşitli dokularıda dişilik ve erkeklik vasıfları meydana getiren kromozomların bulunması.


hydrolytic : a. 1. Hidroliz'le ilgili, 2. Hidroliz'e sebep olucu, hidroliz yapıcı.


monosexual : a. Cinsiyeti tek olan, yalnız bir cins karakter taşıyan.


pnik-eye : n. Akut seyir gösteren bulaşıcı konjunktiva iltihabı, epidemik konjunktivit.


pneumocephalus : n. Beyin karıncığında hava bulunması.


quoad vitam : n. Yaşadığı müddetçe hayattayken.


relapse : n.&v. 1. Nüksetme, yeniden hastalanma, relaps; 2. Nüksetmek, tekrar fenalaşmak.


schwannosarcoma : n. See: Schwannoma.


sclerectomy : n. 1. Sklerayı kısmen çıkarma ameliyatı; 2. Orta kulakta iltihap sonucu oluşan yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması, sklerektomi.