Bugün : 15 Ağustos 2020, Cumartesi

Favorilere Ekle!

peptidolytic nedir?

peptidolytic : a. Peptidleri parçalayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

buggery : n. Anüs yoluyla yapılan cinsel birleşim, sodomi.


bulb : n. Çiçek soğanı, soğan.


carbamide : n. Bir çeşit üre türevi, suyunu kaybetmiş toz halindeki üre (Tedavide diüretik olarak kullanılır).


cordate : a. See: cordiform


episcleral : n. 1. Episklera ile ilgili, 2. Sklera üzerinde (bulunan veya yerleşmiş).


galactosis : n. Süt oluşu.


hernia : n. Fıtık, herni.


interfibrous : a. Lifler arasında.


uteromania : n. Kadınlarda hastalık şeklinde cinsi münasebet arzusu, aşırı derecede şehevi hisler, uteromani, nemfomani.


illegitimacy : n. 1. Kanuna uygun olmama hali; 2. Evlilik dışı ilişkiden doğma hali, piçlik durumu.


interolivary : a. Zeytinsi cisimlerarası.


lipothymia : n. Geçici bilinç kaybı, baygınlık, bayılma.


metagenesis : n. Zürriyet (nesil) değişimi, metajenez.


mournful : a. Kederli, elemli, yaslı.


myotomy : n. 1. Kas anatomisi; 2. Kas ameliyatı, miyotomi.


oxygenator : n. Kalb cerrahisinde kullanılan yapay akciğer cihazı.


peritonealgia : n. Periton ağrısı.


phalanges : n. pl. El ve ayak parmaklarında bulunan küçük kemikler.


premolar : a. Azı dişi önünde bulunan.


propriospinal : a. Sadece omurilikle ilgili, yalnız omuriliği ilgilendiren.