Bugün : 12 Kasım 2019, Salı

Favorilere Ekle!

peptidolytic nedir?

peptidolytic : a. Peptidleri parçalayan.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

contrary : a. Ters, zıt, karşı.


coprophagy : n. Dışkı yeme.


dicoumarin : n. Karaciğer'de prothrombin gerekse pıhtılaşmazamanlarını uzatan, bu niteliği sebebiyle antikoagülant olarak kullanılan bir madde, bishydroxycoumarin.


Esmarch's Bandage : n. Uzuvlarda yapılacak ameliyatların kansız bir alanda yapılmasını sağlamak için kullanılan kauçuk bant.


facial : a. Yüze ait, facialis.


feacalith : n. Barsak kanalında oluşan, taş, barsak taşı.


galactase : n. biochem. Peyrini olgunlaştıran bir enzim, galaktaz.


sublimation : n. 1. Katı bir cismin gaz hale geçmesi, 2. Bilinçli olarak kabul edilemeyecek olan içgüdülerin bilinç dışı zihni ve bir mekanizma ile şekil değiştirerek kabul edilebilir hallereg irmesi.


hypometria : n. Faaliyet yeteneğinin azalması, hipometri.


hypertensinase : n. biochem. Hipertansini tahrip eden bir enzim.


inocyte : n. Lif dokusu hücresi, inosit.


insufflator : n. Herhangi bir vücut boşluğu veya kanal içine hava veya gaz verme amacıyla kullanılan alet.


keratocele : n. Korneanın en iç tabakasının fıtığı, keratosel.


kiotome : n. Uvula (küçük dil)'yı kesip çıkarmada kullanılan özel bistüri, kiotom.


madescent : a. Hafif nemli.


othygroma : n. Kulakmemesinde su toplanması.


periacinous : a. Acinus çevresinde bulunan, akinusu saran.


phalanx : n. (pl. phalanges). Parmak kemiği, dizi kemiği, falanks.


pleurolith : n. Plevra taşı.


pneumograpy : n. 1. Akciğerin tarifi; 2. Kontrast madde olarak hava veya gaz zerkettikten sonra yapılan radyografi.