Bugün : 19 Eylül 2019, Perşembe

Favorilere Ekle!

periblast nedir?

periblast : n. Nüvedışı hücre protoplazması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cantharides : n. Bir tür kurutulmuş böcekten (spanish beetle) elde olunan tahriş edici bir madde.


cerclage : n. 1. Kırık kemik uçlarını, tel ile bağlayarak birbirine tesbit etme; 2. Serviks yetersizliğinde düşüğü önlemek amacıyla serviks çevresine dikiş yerleştirme, bu amaçla yapılan ameliyat.


choleraic : a. Koleraya ait.


coxotuberculosis : n. Kalça eklemi tüberkülozu


exosepsis : n. Dışardan vücuda giren toksik maddelerin kana geçmesi sonucu meydana gelen patolojik durum, dış kaynaklı zehirlenme.


fistulotomy : n. Fistülü yarma ameliyesi, fistülotomi.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


hypurgic : a. Yardım edici, hizmet edici.


intrafetation : n. Bir fetüs'ün diğer bir fetüs içinde parazit olarak gelişmesi.


karyoklasis : n. Hücre nüvesinin parçalanması.


lanuginous : a. Üzeri ince tüylerle kaplı, lanugo ile örtülü.


lipuria : n. İdrarda yağ oluşumu, lipüri.


micropodia : n. Ayakların normalden küçük olması, ayak küçüklüğü, mikropodi.


ogival : n. Damağın orta kısmı yuvarlak olmayıp sivri olan kemer şeklinde olması hali, ojival.


parieto-occipital : a. Parietal ve oksipital kemiklere veya bölgelere ait olan, bu oluşumları birlikte ilgilendiren.


peri-umbilical : n. Göbek çevresinde bulunan, göbeği çevreleyen.


phytomenadione : n. İntravenöz olarak kullanılan K vitamini.


pinocyte : n. Doku sıvılarını emen ve hazmeden bir hücre, pinosit.


proctectasia : n. Rektum genişlemesi, proktektazi.


protopathic : n. Duyarlığın az olduğunu belirten bir deyim.