Bugün : 18 Şubat 2020, Salı

Favorilere Ekle!

periblast nedir?

periblast : n. Nüvedışı hücre protoplazması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

bromate : n. biochem. Bromat asidinin tuzu, bromat.


cariogenicity : n. Herhangi bir faktörün diş veya kemikte çürük yapabilme kudreti, çürütme yeteneği.


encephalosclerosis : n. Beyin sertleşmesi.


vaccinotherapy : n. Hastalıkların tedavisi için aşılardan yararlanılması.


inject : v. Şırınga ile sıvı sevketmek, zerk etmek, enjekte etmek.


iridic : a. İrise ait, iridicus.


keratogneesis : n. Boynuzsu madde oluşumu, keratojenez.


labialism : n. Dudak sesleriyle görülen konuşma bozukluğu.


laxator : n. Gevşetici (kas veya ilaç).


photophthalmia : n. Yüksek elektrik ışığında, elektrik veya oksijen kaynağında ve karda çıplak gözle çalışanların gözlerinde meydana gelen bir çeşit göz hastalığı, fotooftalmi.


precoiatl : a. Cinsel birleşimden önce.


pseudopodium : n. Hareketi temin etme ve çevredeki gıda maddelerini içine alma amacıyla amip gövdesinden dışarıya çıkan geçici uzantı, yalancı ayak, psödopod.


quadruplet : n. Dördüz.


serovaccination : n. Kişiye hem aktif hem pasif bağışıklık kazandırma amacıya bakteri kültüründen hazırlanmış aşı ile beraber antiserum enjekte edilmesi, serovaksinasyon.


sternothyroid : a. Sternum ve tiroid kıkırdağa ait.


strabometry : n. Şaşılık derecesinin ölçüsü veya ölçülmesi, strabometri.


syncopal : a. 1. Senkop'la ilgili; 2. Senkop gösteren, senkop'la belirgin; 3. Senkop'u andıran, senkop'a benzeyen.


tolnaftate : n. Alet ayağının tedavisinde kullanılan antifugal bir ilaç.


top(o)- : pref. Yer, saha.


umbonate : a. Yumru (topuz) şeklinde, düğme gibi.