Bugün : 22 Kasım 2018, Perşembe

Favorilere Ekle!

pericardiolysis nedir?

pericardiolysis : n. 1. Perikardın viseral ve parietal yaprakları arasındaki yapışıklıkların cerrahi olarakg iderilmesi; 2. kalble komşu organlar arasınad oluşmuş yapışıklıkların ameliyatla ortadan kaldırılması.

 • A

  Tıp Terimleri A

 • B

  Tıp Terimleri B

 • C

  Tıp Terimleri C

 • D

  Tıp Terimleri D

 • E

  Tıp Terimleri E

 • F

  Tıp Terimleri F

 • G

  Tıp Terimleri G

 • H

  Tıp Terimleri H

 • I

  Tıp Terimleri I

 • J

  Tıp Terimleri J

 • K

  Tıp Terimleri K

 • L

  Tıp Terimleri L

 • M

  Tıp Terimleri M

 • N

  Tıp Terimleri N

 • O

  Tıp Terimleri O

 • P

  Tıp Terimleri P

 • Q

  Tıp Terimleri Q

 • R

  Tıp Terimleri R

 • S

  Tıp Terimleri S

 • T

  Tıp Terimleri T

 • U

  Tıp Terimleri U

 • V

  Tıp Terimleri V

 • W

  Tıp Terimleri W

 • X

  Tıp Terimleri X

 • Y

  Tıp Terimleri Y

 • Z

  Tıp Terimleri Z

cephalopelvic : a. Fetüs başı ve anne pelvisi ile ilgili.


classification : n. Tasnif.


colpodesmorrhaphy : n. Vaginal sfinkter'in dikilmesi, yırtılmış vaginal sfinkter'in ameliyatla normal hale getirilmesi.


demimonstrosity : n. Canlının yaşamasını engelleyecek derecede ağır olmayan, doğuştan mevcut sakatlık.


granulopenia : n. kanda granülosit sayısınn azalması, granülopeni.


hematoscope : n.İnce kan tabakalarının muayenesinde kullanılan cihaz, hematoskop.


hydropancreatosis : n. Pankreas içinde seröz sıvı toplanması ile belirgin durum, hidropankreatoz.


hypothenar : a. Hipotenar, karşı tenar.


keratoscope : n. Korneayı muayene aleti, keratoskop.


megacephalous : a. See: megacephalic


official : a. Tıp heyeti tarafından tasdik ve kabul olunmuş (ilaç), officialis.


orchidoptosis : n. Testislerin sarkık oluşu, orşidoptoz.


oscitation : n. Esneme, oscitatio.


paraformaldehyde : n. Bir çeşit formaldehid.


peripancreatitis : n. Pankreası saran dokuların iltihabı.


phonoreceptor : n. Sese karşı duyarlı hücre, ses uyarılarını alma yeteneği taşıyan ühcre, fonorezeptör.


pica : n. Tebeşir veya kül ve çamur gibi yenmez şeylere karşı duyulan anormal iştah, pika.


polycythemia : n. Deveran eden kanda eritrosit çoğalması, polisitemi.


siderous : a. Yapısında demir bulunan, demirli.


somnifacient : a. Uyku getirici, uyutucu, somnifer.